Etsi

Talous

Yksin- ja mikroyrittäjän taloudellinen menestyminen vaikuttaa hyvin suoraan hänen omaan ja perheensä hyvinvointiin ja yrityksen tulevaisuudennäkymiin. Viime aikoina on keskusteltu erityisesti yksinyrittäjien alhaisesta tulotasosta. Puolella yksinyrittäjistä kuukausittaiset bruttotulot jäävät alle 2000 euron. Heikko tulotaso altistaa monille ongelmille sekä lyhyellä (toimeentulo, sairausajan toimeentulo, jaksaminen) kuin pitemmällä tähtäimellä (mahdollinen työttömyysturva, eläkeajan toimeentulo). Taloudellisesti heikosti tuottavan yrityksen kehittäminen voi tuntua mahdottomalta resurssien puuttuessa, jolloin helposti joudutaan syvenevään kielteiseen kierteeseen.

Yrittäjät hakevat yrityksensä tai omaan taloudelliseen tilanteeseensa apua yleensä liian myöhään, jolloin vaihtoehtoja ei enää välttämättä ole. Apua, tukea ja neuvoja on kuitenkin saatavilla monesta lähteestä, joten lähde rohkeasti selvittämään näitä vaihtoehtoja, jos kaipaat tukea talousasioissa.