Etsi

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto hyödyttää myös yksin- ja mikroyrittäjää

Työntekijöille toimiva työterveyshuolto on itsestäänselvyys, mutta vain harva yksinyrittäjä järjestää sellaisen itselleen. Joidenkin tutkimusten mukaan vain joka kymmenes yksinyrittäjä tekee sopimuksen työterveyshuollosta, vaikka se hyödyttäisi erityisesti heitä, koska pienimmissä yrityksessä harvoin on riittävää työkykyosaamista omasta takaa. Järjestämistä pidetään kalliina tai hankalana eikä yksinyrittäjillä ei ole riittävää tietoa työterveyspalveluista ja niiden hyödyistä työkyvyn ylläpitämisessä.

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Työterveyshuollon kautta voidaan varmistaa nopea pääsy lääkäriin sekä jatkuva tuki yrityksen työturvallisuuden ja työkykyjohtamisen ylläpidolle ja kehittämiselle. Työterveyskulut ovat yrityksen verotuksessa vähennettäviä kuluja.

Yksinyrittäjän  työterveyshuolto

Yrittäjällä ja muilla omaa työtään tekevällä on yhtä lailla mahdollisuus järjestää  itselleen työterveyspalvelut kuin työllistävällä yrityksellä. Kela korvaa työterveyshuollosta aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia, jos sinulla on yrittäjäeläkevakuutus (YEL) tai maatalousyrittäjäeläkevakuutus (MYEL).

Kun työllistät muita

Työllistävällä yrittäjällä on lakisääteinen velvollisuus järjestää henkilöstölleen ainakin ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Tämä velvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, joilla on yksikin työntekijä.  Tämän lisäksi vähimmäistason ylittävä työterveyshuolto on  henkilöstölle viesti siitä, että heidän työkykyynsä ja työturvallisuuteensa panostetaan ja saattaa olla tärkeä vetovoimatekijä myös uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. Yrittäjä saa työterveyspalvelujen tarjoajalta tukea henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen, työkykyriskien hallintaan tai kuntoutuksen järjestämiseen.

Minkä laajuinen työterveyshuolto?

Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvat työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, tietojen antaminen sekä neuvonta ja ohjaus,  työssä selviytymisen seuraaminen ja kuntoutukseen ohjaaminen sekä ensiavun järjestämiseen osallistuminen.

Lakisääteisen vähimmäispalveluiden lisäksi työnantaja voi tarjota henkilöstölleen myös sairaanhoitopalveluja. Sairaanhoitopalvelujen järjestäminen on kuitenkin työnantajalle vapaaehtoista.

Miten hankit palvelut?

Yksinyrittäjänä voit hankkia itsellesi ehkäisevän työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut osana työterveyshuoltoa. Voit ostaa työterveyshuoltosi terveyskeskukselta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta.

Kun hankit työterveyshuoltosi kunnan terveyskeskukselta, maksat palvelusta vain itsellesi kuuluvan osuuden. Korvausta ei tarvitse hakea jälkikäteen.

Jos hankit työterveyshuollon yksityiseltä palveluntuottajalta, joka on tehnyt Kelan kanssa tilityssopimuksen, maksat vain itsellesi kuuluvan osuuden. Tämä ns. suorakorvaus on mahdollista vuoden 2018 alusta. Työterveyshuoltosopimuksessa annat palveluntuottajalle luvan hakea työterveyshuollon korvaukset. Jos yksityinen työterveyshuollon palveluntuottajasi ei ole tehnyt Kelan kanssa tilityssopimusta, maksat työterveyshuollon ensin itse ja haet korvausta jälkikäteen.

Työllistävä työnantaja tekee päätöksen siitä, mistä, millaisia ja miten laajoja työterveyspalveluja hankitaan. Vähimmäisvaatimuksena on lainsäädännön (1383/2001)  edellyttämä työterveyshuolto. Työterveyslainsäädäntö edellyttää, että työnantaja laatii yhdessä palveluja tuottavan työterveysyksikön kanssa kirjallisen, työterveyshuollon palveluja koskevan sopimusasiakirjan.

Työpaikkaan  kohdistuva toiminta toteutetaan yhteistyönä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välillä. Tavoitteena on vaikuttava toiminta työn, työolojen, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Kun hankit palveluja, kannattaa tutustua alueesi palveluntarjoajien hintatasoon ja palveluvalikoimaan. Voit lähettää tarjouspyynnön palveluista haluamillesi palveluntuottajille. Palveluntarjoajien kanssa kannattaa etukäteen keskustella yrityksesi tarpeista ja tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Lähteet: Työterveyslaitos, Kela

Mistä lisätietoa?

Työterveyslaitos ylläpitää kattavaa sivustoa työterveyspalvelujen hankinnasta

Tietoa työterveyshuollon ja työpaikkojen yhteistyöstä ja pienyrityksen työterveyshuollon järjestämisestä

Terveyttä ja työkykyä -opas

Työturvallisuuskeskuksen opas työterveyshuollosta

KELA korvaa osan työterveyshuollon kustannuksista

4 syytä tutustua työterveyshuoltoon ja sen korvauksiin