Etsi

Verkostot

Yrittäjän kymmenen syytä verkostoitua

Monenlaisissa verkostoissa toimiminen on yhä useammalla yrittäjälle arkipäivää.  Verkostojen tiiviys vaihtelee satunnaisesta hyvinkin tiiviiseen, mutta yhteistä näille kaikille on toive siitä, että verkostoituminen toisi yrittäjälle hyötyä kaupallisessa tai hyvinvoinnin osalta. Digitalisoitumisen myötä verkostoituminen on aikaisempaa helpompaa. Verkostoituminen hyödyttää yrittäjiä monella tavalla.

Verkostojen tavoitteet voidaan karkeasti jakaa kahtia liiketoimintaverkostoihin ja hyvinvointia tukeviin verkostoihin. Liiketoimintaverkostojen kautta tavoitat nykyistä laajemmat markkinat ja voit kasvattaa yrityksesi myyntiä. Yrittäjät voivat yhdessä tarjota asiakkaille suurempia kokonaisuuksia tai kehittää uusia tuotteita ja palveluja. Näin voi päästä yhteistyöhön aikaisempaa suurempien asiakkaiden kanssa, joille verkostoitunut toiminta saattaa näyttäytyä myös yksittäistä toimijaa uskottavampana ja vähäriskisempänä. Jotkut verkostot voivat toimia myös markkinointikanavana, kuten vaikka BNI, joka perustuu jäsenten keskinäiseen suositteluun. Tuo siis verkostoissa rohkeasti esille osaamisesi, keskity erikoisosaamiseesi ja hyödynnä verkoston tavoittamat laajemmat markkinat.

Verkosto voi tuoda myös säästöjä ja kerryttää kustannusetuja, kun jaetaan esimerkiksi toimitilojen kuluja ja riskejä tai neuvotellaan yhdessä edullisempia hintoja hankinnoille. Verkosto voi tuoda lisää tehokkuutta nopeuttamalla prosesseja (vaikkapa hankkimalla joku osa työstä alihankintana) ja liikeideoiden markkinoille tuloa ja hyödyntämällä resurssit paremmin. Verkostoissa voi myös löytää ja saada uusia liiketoimintaa kehittäviä ideoita ja innovaatioiden ituja, joita et itse olisi tullut ajatelleeksi. Kun verkostoihisi kuuluu monenlaisia yrittäjiä eri toimialoilta, ideatkin monipuolistuvat.

Yrittäjä saa verkostoista apua ja neuvoja kokeneemmilta yrittäjiltä, joiden kanssa voi yhdessä ratkoa erilaisia ongelmatilanteita. Esimerkiksi erilaiset Facebookin ja LinkedInin ryhmät toimivat aktiivisesti tämän kaltaisena apuna.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että näissä ryhmissä neuvojen tarjoajat eivät välttämättä ole asiantuntijoita ja varmistaa neuvojen oikeellisuus.  Kokeneiden yrittäjien toteuttama Yrityskummipalvelu tarjoaa yrittäjille mahdollisuuden sparrata yritystoiminnan kehittämisestä luotettavien asiantuntijoiden kanssa. Verkostoissa liikkuu runsaasti ajantasaista tietoa, jota ei välttämättä vielä ole muissa kanavissa saatavilla.  Kuulet ajoissa trendeistä ja uutuuksista ja pystyt varautumaan uhkiin ja mahdollisuuksiin.

Oppiminen tehostuu verkostoissa, joissa voit parantaa osaamistasi mm. liiketoiminnasta, markkinoinnista ja rahoituksesta.   Kiinnostavan esimerkin tämänkaltaisesta oppimisverkostosta tarjoaa Howtomo, jossa naiset kouluttavat toisiaan omassa osaamisalueessaan.

Verkostot myös tukevat yrittäjän hyvinvointia ja jaksamista sekä mahdollistavat latautumisen kollegoiden kanssa. Aivan pienimmille yrityksille ja yksinyrittäjille kollegoiden tuki on kullanarvoista, sillä yksinyrittäjän arki on usein yksinäistä puurtamista. Toisen yrittäjän kanssa voi jakaa ajatuksia ja huolia, joita muiden kuin yrittäjien voi olla vaikea ymmärtää. Verkostojen tarjoama tuki on erittäin tärkeää kaikille yrityksille, erityisesti kaikkein pienimmille.  Niiden avulla kartutat henkistä pääomaasi ja saat arvostusta työllesi ja yrityksellesi.

Verkostojen voimalla voit myös vaikuttaa yhdessä, valvoa etujasi, purkaa markkinaesteitä ja saada äänesi kuuluviin. Esimerkiksi Helsingin Yrittäjät, johon kuuluu noin 5 300 jäsentä, vaikuttaa paikallisyhdistystensä kautta kaupungin eri alueiden asioihin sekä keskitetysti esimerkiksi kaavoitus- ja liikenneasioihin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Samalla jäsenet kuuluvat myös Suomen Yrittäjiin, joka ajaa yrittäjien etuja valtakunnallisesti. Yrittäjäjärjestössä on jäseniä noin 105 000 ja se tarjoaa jäsenilleen neuvontapalvelua, järjestää tapahtumia ja koulutuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia muiden yrittäjien kanssa.

Verkostoituminen ei synny itsestään vaan vaatii aikaa ja panostamista ja siksi yrittäjä voi kokea sen haastavana. Verkostoitumisideoita ja käytännön vinkkejä saat vaikkapa Työterveyslaitoksen julkaisemasta oppaasta Verkostot pienyrittäjän tukena.  Hyödynnä verkostoitumisessa sosiaalista media, ole aktiivinen tapaamaan ihmisiä ja osallistumaan tapahtumiin ja löydä itsellesi sopivin tapa verkostoissa toimimiseen. Löydät lisää verkostoja kohdasta "Mistä apua ja neuvoja".

Virikkeenä Fennia-lehden 4/10 artikkeli Verkostoituminen on yrittäjän etu.