Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työterveyshuoltopalvelut

Näin hankit työterveyshuoltopalvelut

Kainuun Yrittäjät ry on solminut työterveyshuollon puitesopimuksen Kalevalan Työterveys Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja Vuokatin Työterveys Oy:n kanssa.

Puitesopimuksen kilpailutus on tehty yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman TyhyverkostoX/TTT Palvelut -hankkeen kanssa, jonka päätoteuttaja on Työterveyslaitos. Kainuun Yrittäjät ry:n 1.1.2018 voimaan tulleella työterveyshuoltopalvelujen puitesopimuksella työterveyshuollon järjestäminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi Yrittäjien jäsenille. Puitesopimuksella varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat jäsenyritysten tarpeita.

Jäsen voi solmia puitesopimuksella:

1)    Ennaltaehkäisevän eli lakisääteisen työterveyshuollon, joka sisältää mm. työpaikkaselvityksen

  • kirjallisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman
  • tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen (TANO)
  • terveystarkastukset
  • työyhteisön toimivuuden edistämisen
  • työssä selviytymisen seurannan ja kuntoutukseen ohjaamisen
  • sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan yhteistyössä yrittäjän/yrityksen kanssa
  • ensiavun järjestämiseen osallistumisen
  • työterveyshuollon laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta

2)    Halutessaan jäsenyrittäjällä on mahdollisuus ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi hankkia työterveyspainotteiset sairaanhoitopalvelut puitesopimuksen puitteissa. Se sisältää:
työterveyslääkärin, työterveyshoitajan tai muun työterveyshuollon ammattilaisen antaman hoidon laboratorio -ja kuvantamistutkimuksineen,
erikoislääkärikonsultaatiot, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

Lisäksi jäsen voi itse sopia työterveyshuollon muista palveluista, joita Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina (esimerkiksi hieronta).

Puitesopimuksen yksityiskohtainen sisältö ja sopimukseen liittyminenlue lisää
Yleistä tietoa työterveydenhuollosta, lue lisää 

Liity puitesopimukseen ja järjestä itsellesi ja yrityksellesi työterveyshuoltopalvelut!

Voit liittyä puitesopimukseen ottamalla yhteyttä seuraavien yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöihin:

Kalevalan Työterveys Oy
jussi.komulainen@kalevalankk.fi
puh. 040 8491 406 
www.kalevalantt.fi

Suomen Terveystalo Oy
sirpa.tampio@terveystalo.com
puh. 050 532 8520 
www.terveystalo.com/tarjous
Kampanjakoodi: KAINUUN YRITTÄJÄT/jäsennumerosi
puh. 030 633 9529

Vuokatin Työterveys Oy
laura@medika.fi
puh. 044 244 7116
www.medika.fi

Puitesopimuksen kilpailutus on tehty yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman TyhyverkostoX / Palvelut -hankkeen kanssa. Tietoa hankkeesta löydät Työterveyslaitoksen sivuilta.

 

Lisätietoa sopimuksen sisällöstä:

Kainuun Yrittäjät ry
Anu Tervonen, toimitusjohtaja
p. 044 7287 100
anu.tervonen@yrittajat.fi
www.yrittajat.fi/kainuu


Lisätietoja hankkeesta:

Helena Palmgren
kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos
helena.palmgren@ttl.fi
puh. 040 746 9439