Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinat

Palkkatuella etsitään pysyviä ja määräaikaisia ratkaisuja yritysten kehittämiseen

Rekrytoitaessa työttömiä työnhakijoita voidaan palkkatuen avulla etsiä sekä pysyviä että määräaikaisia ratkaisuja yritysten kehittämiseen. Palkkatuella kompensoidaan työnhakijoiden osaamis- tai tuottavuusvajetta työsuhteen alussa ja palkkatuetun työn tavoitteena on parantaa työntekijän osaamista ja ammattitaitoa.

Kainuussa palkkatuella työllistämisen kohderyhminä yrityksiin ovat erityisesti alle 25-vuotiaat nuoret työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät sekä yli 60-vuotiaat seniorit, joilla on paljon kokemusta ja työpanosta työelämään sijoitettavana.

Nuorilla, joilla on työnhakutilanteessa Sanssi –kortti, on mahdollisuus käyttää palkkatukea työsuhteen solmimiseen.

Palkkatuetut työpaikat eivät ole julkisesti haettavissa, vaan Kainuun TE-palveluissa etsitään ja esitellään yrityksen yhteyshenkilölle palkkatuen myöntämisen ja yrityksen työsuhteen solmimisen ehdot täyttävät työnhakijat.

Yritys päättää aina itse, keitä se haluaa haastatella ja kenen kanssa se solmii työsuhteen.

 

Voitte jättää palkkatuetun työpaikkailmoituksenne sähköpostilla osoitteeseen tyonantajapalvelut.kainuu@te-toimisto.fi  tai puhelimitse numeroon 02950 39001.

Palkkatuki on tällä hetkellä vähintään 30 % palkkauskustannuksista ja sitä on haettava sähköisesti hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Alkaneisiin työsuhteisiin ei voida takautuvasti myöntää palkkatukea.

 

Lisätietoa palkkatuesta sekä hakuohjeita löytyy TE-palveluiden sivuilta osoitteesta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html

 

Yhteistyöterveisin,
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto
Lönnrotinkatu 2 C 2 krs., PL 70, 87100 KAJAANI