Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Paltamon Yrittäjät

 

Paltamon yrittäjäyhdistys on perustettu 03.05.1979 ja se toimii Suomen Yrittäjien ja Kainuun Yrittäjien paikallisyhdistyksenä.  Menossa on jo 40. toimintavuosi ja yhdistykseemme kuului vuoden 2019 lopussa 64 jäsenyritystä. 

Paikallisyhdistyksen tehtävänä ja tarkoituksena on toimia paikallisten yritysten ja yrittäjien elinkeino-, yrittäjä- ja työnantajapoliittisena etujärjestön sekä parantaa paltamolaisten yritysten kannattavan yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueella.
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi ja jäsenyritysten yhteisten etujen ajamisen lisäksi yhdistyksellä on tiedottamiseen ja kouluttamiseen liittyviä velvoitteita.
 
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivista vaikuttamista ja yhteistoimintaa niin yrittäjien alue- ja keskusjärjestön kuin myös Paltamon kunnan, Kainuun maakuntayhtymän ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.