Etsi

Paltamon Yrittäjät

 

Paltamon yrittäjäyhdistys on perustettu 03.05.1979 ja se toimii Suomen Yrittäjien ja Kainuun Yrittäjien paikallisyhdistyksenä.  Menossa on jo 39. toimintavuosi ja yhdistykseemme kuului vuoden 2017 lopussa 67 jäsenyritystä. Vuoden 2017 aikana uusia jäseniä on liittynyt yhteensä 5.

Paikallisyhdistyksen tehtävänä ja tarkoituksena on toimia paikallisten yritysten ja yrittäjien elinkeino-, yrittäjä- ja työnantajapoliittisena etujärjestön sekä parantaa paltamolaisten yritysten kannattavan yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueella.
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi ja jäsenyritysten yhteisten etujen ajamisen lisäksi yhdistyksellä on tiedottamiseen ja kouluttamiseen liittyviä velvoitteita.
 
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivista vaikuttamista ja yhteistoimintaa niin yrittäjien alue- ja keskusjärjestön kuin myös Paltamon kunnan, Kainuun maakuntayhtymän ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.