Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Asukkaiden ja yrittäjien ääntä on kuunneltava jätelain valmistelussa

Tämä on mielipidekirjoitus ja vastine Antero Isokosken mielipidekirjoitukseen.

Kunnallisen osakeyhtiön Vestian entinen toimitusjohtaja Antero Isokoski kysyy 25.09.2020 julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, päättyykö 40-vuotinen jätekuljetuksiin liittyvä sota. Kyse on ympäristöministeriössä valmistelussa olevasta lakiesityksestä, jonka pohjalta eduskunta aikanaan päättää, millä tavalla Suomessa jatkossa kuljetetaan asukkaiden jätteet. Tällä hetkellä kuntavaaleissa valitut kunnallisvaltuutetut päättävät, saavatko alueen asukkaat valita itse oman jätteenkuljettajansa (kiinteistön haltijan malli) vai tekeekö viranomainen päätöksen asukkaan puolesta (kunnan malli).

Isokosken mielestä lakia tulisi muuttaa siten, että jatkossa asukkaat eivät enää saisi vaikuttaa omaan  jätehuoltoonsa. Mielipidekirjoituksessa nostetaan esille, että Pohjois-Pohjanmaalla kuntien järjestämä jätekuljetus on johtanut alueen yrittäjien ja asukkaiden kannalta hyvään lopputulokseen. Yrittäjäjärjestö on kuitenkin saanut Isokosken mielipidekirjoituksesta yhteydenottoja, sillä kirjoitus on pahoittanut sekä toimialan yrittäjien että kuntalaisten mieliä. Kun asukkaat saivat itse vapaasti valita haluamansa kuljetusyrityksen, olivat sekä asukkaat että yritykset tyytyväisiä. Riidat syttyivät, kun toimiva malli haluttiin lakkauttaa.

Suomen hallitus pohtii parhaillaan, miten kuljetuksia jatkossa säännellään. Lausuntopalautteen perusteella omakoti- ja kiinteistöasukkaita edustavien tahojen sekä yksittäisten kuntien näkemykset ovat selkeät: kunnissa tulee jatkossakin saada päättää siitä, miten alueen jätehuolto järjestetään. Joillain alueilla toimii asukkaan kilpailuttama malli, toisaalla taas paremmin kunnan malli. Kiinteistöliitto toteaa muun muassa, että kuljetusmallilla ei ole suurta vaikutusta asukkaiden kustannuksiin. Turussa on lähes kaksinkertaiset maksut verrattuna Tampereeseen, vaikka molemmissa kaupungeissa on voimassa kunnan kuljetusmalli. Ja "Vertailun vuoksi mainittakoon, että kanta-Kokkolassa Ekokuljetus JNH Oy:n asiakkailla omakotitaloissa jäteastioiden (240L energia ja 140L bio) tyhjennyshinta, ml. Ekoroskin käsittelymaksu, on yhteensä 7,44 € (sis. alv). Vestialla vastaava hinta hinnaston mukaan on 17,22 €. Tämän mukaan ainakin Ekoroskin alueella nykyinen kiinteistön haltijan malli on huomattavasti edullisempi kuin kunnan järjestämä malli."

Nykytilanteen säilyttämistä kannattavat myös toimialan työntekijät.

Isokoski ihmettelee, miksi Suomen Yrittäjät ei ole samaa mieltä hänen näkemystensä kanssa. Vaikka kilpailu asiakkaista on kovaa, myös kuljetusyrittäjät pitävät nykyistä tilannetta toimivana. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kunnan malli on useilla alueilla johtanut paikallisten pienyrittäjien kannalta huonoimpaan mahdolliseen lopputulokseen. Useilla alueilla  yksi tai muutama suuryritys on saanut koko alueen kilpailutuksen jälkeen hoitaakseen. Jos paikallinen pienyritys ei menesty kilpailutuksessa, yritys ei saa enää toimia omalla kotipaikkakunnallaan asukasjätteen kuljetusyrittäjänä. Ei, vaikka asukkaat haluaisivat jatkaa asiakassuhdettaan tutun paikallisen yrittäjän kanssa.

On selvää, että kuljetuskysymys jakaa mielipiteitä. Jätelaki ei tule vaatimaan, että kunnan mallin valinneet kunnat joutuisivat luopumaan omasta mallistaan. Sallitaan sama valinnanvapaus myös niille kunnille, jotka haluavat jatkossakin antaa asukkaille oikeuden valita kuljetusyrittäjänsä.

 

Kokkolassa 9.10.2020

Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja Keski-Pohjanmaan Yrittäjät                                                                                                    

Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö Suomen Yrittäjät

 

 

 

 

Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja