Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Auta nyt- osta pienyrittäjältä

Maailmaa ja Suomea puhuttava Korona-virus on rantautunut myös meille. Tärkeintä nyt on, että noudatamme yleisiä ohjeita sekä huolehdimme siitä että paniikki asian suhteen ei paisu kohtuuttomaksi. Yrittäjäjärjestö on tehnyt selkeät ohjeet asiasta yrittäjille, josta myös tiedotamme.  Lisäksi olemme tehneet kriisisuunnitelmat yrittäjille avuksi tilanteen johdosta.

Lisäksi jos tarvitsette henkistä tukea, teillä on mahdollisuus olla puhelimitse yhteydessä Suomen Mielenterveysseuraan, joka ei peri asiakkailtaan puhelumaksuja. Kaikki soittajalle tulevat kulut kriisipuhelimeen soittamisesta ovat puhelinoperaattorien perimiä.

Kriisipuhelin p. 09 252 50 111, arkisin klo 09.00 – 07.00, viikonloppuina ja juhlapyhinä klo 15.00-07.00

Alla yrittäjien toimenpide-ehdotukset:

  • Hallitus antaa Verohallinnolle ohjeen mahdollistaa yrityksille oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, ilmoitusten ja maksujen määräaikainen ja koroton lykkäys koronakriisin yli.
  • Mahdollistetaan, että yrittäjäeläke- (YEL) ja työnantajan työeläkemaksuja (TyEL) voi lykätä määräajan koronakriisin yli.
  • Huolehditaan siitä, että työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännöt mahdollistavat sen, että eläkeyhtiöt voivat joustaa kriisitilanteessa ja että ne eivät ole pakotettuja myymään suomalaisia osakkeita alihintaan.
  • Finnvera rakentaa pk-takauksesta “koronalainan”, joka on käytettävissä kaikille yrityksille, ei vain kasvuyrityksille, sekä varaa riittävästi resursseja sen rahoitukseen ja hakemusten käsittelyyn. Valtio varmistaa, että Finnveralla on edellytyksiä turvata yritysten rahoitus.
  • Pankit suhtautuvat myönteisesti lainojen lyhentämisten lykkäyksiin eivätkä peri sanktiomaksuja, jos yritys ei pysty toimimaan koronakriisin vuoksi lainaohjelman mukaisesti.
  • Valtiovarainministeri kutsuu pankkien ja työeläkeyhtiöiden johdon ja elinkeinoelämän edustajat ”pyöreän pöydän keskusteluun”, jossa käydään läpi Suomessa toimivien pankkien ja eläkeyhtiöiden mahdollisuudet auttaa yrityksiä koronakriisin yli.
  • Edellytetään, että työeläkeyhtiöt suhtautuvat joustavasti maksuvaikeuksiin joutuvien yritysten eläkemaksujen perintään.
  • Yrityksissä neuvotellaan paikallisesti ratkaisuja, joilla voidaan alentaa palkkakustannuksia ja etsiä muita joustoja, jotta voidaan minimoida lomautukset ja irtisanomiset
  • Työehtosopimusosapuolilla pitää olla valmius myös käyttää kriisilauseketta, jos sellainen on työehtosopimukseen kirjattu

Toivotaan, että saamme viruksen aisoihin nopeasti ja pääsemme takaisin arkirutiineihin. Pidetään huolta toisistamme!

Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja