Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Eriarvoistumisesta

Tavan takaa kuulee huolestumista kansalaisten eriarvoistumisesta ja tuloerojen kasvusta. Syntyy sellainen käsitys, että Suomessa tilanne olisi erityisen paha ja, että tuloerot olisivat Suomessa ryöpsähtäneet. Onko näin? Tilastot kertovat kuitenkin, että tulo- ja varallisuuserot ovat Suomessa yhdet maailman pienimmistä. Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat-väite ei edusta muuta kuin poliittista paatosta. Tulo- ja varallisuuserot eivät ole juurikaan muuttuneet viime vuosien aikana. Suomi on perinteisesti ollut pienten tuloerojen maa, eikä se ole viime vuosina muuttunut nimeksikään. Suomessa ei ole sen enempää erityisen rikkaiden kuin köyhienkään luokkia.  

Kansalaisten yhdenvertaisuus on tavoiteltava asia ja yhteiskunnan eheyden kannalta on hyvä, että maahan ei kehity huonotuloisten ja hyvätuloisten yhteiskuntaluokkia, kuten esim. Yhdysvalloissa. Tuloeroja on Suomessa perinteisesti tasattu verotuksella ja tulonsiirroilla. Suomessa on verraten ankara verotus ja kokonaisveroaste on OECD-maiden huippua. Kokonaisveroaste suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) oli v. 2018 42,4 %. Useissa puheenvuoroissa on vaadittu uusia veroja ja esim. yrittäjien verotuksen kiristämistä. Verotusta kiristämällä talous ei kuitenkaan kasva eikä elintaso nouse. 

Yleisesti voidaan todeta, että työssä käyvien elintaso Suomessa on keskimäärin hyvällä tasolla. Monella toimialalla työntekijöiden palkat ja työsuhde-edut ovat hyvät. Työ takaa useimmiten mahdollisuudet hyvään elintasoon, omaan asuntoon, koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Kaikille on kuitenkin taattava elämisen mahdollisuudet riippumatta siitä, onko työssä käyvä, työtön, työkyvytön, opiskelija tai eläkeläinen.

Korona-aikana hyvätuloistenkin tulot voivat pienentyä työttömyyden vuoksi ja pääomatulot kutistua olemattomiin. On pelättävissä, että koronapandemia aiheuttaa syksyllä konkursseja, irtisanomisia ja lomauttamisia.      

Eriarvoistuminen ja tuloerot eivät ole sama asia. Eriarvoisuus syntyy usein siitä, että ihmisiltä puuttuu työtä. Vaille työtä jääminen johtaa helposti paitsi tulojen heikkenemiseen myös syrjäytymiseen ja sitä kautta monenlaisiin ongelmiin perheissä. Kärsijöinä ovat yleensä perheen pienimmät eli lapset. 

Hallituksen tehtävänä tulisi varsinkin nyt koronapandemian jatkuessa olla yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Sillä taataan paitsi yritysten olemassaolo myös työpaikkojen säilyminen. Monet yritykset tarvitsevat nyt tukea eri toimintarajoitusten vuoksi. Yrityksillä on valitettavasti heikko luottamus hallituksen kykyyn edistää työllisyyttä. Työ ja yrittäminen ovat nyt korona-aikana erityisen tärkeitä, koska ne muodostavat rungon, jolla tästä pandemiasta selvitään.

Eriarvoistumista ei ole se, että hyvästä työtä ja yrittämisestä ansaitsee hyvin ja ehkä paremmin kuin naapuri. Työstä ja yrittämisestä ei tule rangaista, eikä yrittämisellä ja työllä vaurastuminen ole synti, eikä siihen tule suhtautua vihamielisesti. Yrittäjät ja työssäkäyvät pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä ja näitä tuloja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.  

 

Kimmo Hanhisalo

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

hallituksen puheenjohtaja

Kimmo Hanhisalo