Etsi

Emergency banner

Jäsenyydestä hyötyä ja iloa

Moni yrittäjä kysyy, mitä hyötyä Suomen Yrittäjien jäsenyydestä on? Siihen on helppo vastata esittämällä pitkän listan jäseneduista, joita on tarjolla jäsenyrittäjille paitsi valtakunnallisesti myös omalla alueella. Edunvalvonta on jäsenetu, joka ei hevillä näy ulospäin, mutta ilman sitä moni asia olisi ratkaistu yrittäjille epäedullisella tavalla. Edunvalvonnan merkitys korostuu jatkossa, kun maakuntien toiminta käynnistyy. Valtakunnan tasolla lähes jokainen lakihanke ja moni muukin uudistus vaatii tiukkaa yrittäjien etujen puolustamista. Lähtökohtaisesti useinkaan yrittäjien näkökohtia tai yritysten etua ei oteta riittävästi huomioon ilman etujärjestön sinnikästä työtä. Yrittäjät tarvitsevat puolustajansa varsinkin, kun kaikki muutkin eturyhmät valvovat tiukasti etujaan. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella aluejärjestön toimihenkilöt ja luottamushenkilöt tekevät työtä yrittäjien hyväksi.  Keski-Pohjanmaan Yrittäjien ja sen paikallisyhdistysten lähes 200 luottamushenkilöä puurtavat toimialueen ja sen kuntien yrittäjien hyväksi ilman palkkaa käyttäen suuren osan omasta ajastaan jäsenyritysten hyväksi. Ilman tätä pyyteetöntä työtä toimintaa ei voitaisi nykymuodossa harjoittaa. Jokai
sella paikkakunnalla on paikallisyhdistys, jonka luottamushenkilöt auttavat parhaansa mukaan kunnan jäsenyrittäjiä ja ovat heidän tukenaan monissa vaiheissa. Sote- ja maakuntauudistus luovat yrittäjäjärjestön toiminnalle aivan uuden toimintaympäristön. Paikallisyhdistyksillä on perinteisesti ollut tiivis yhteystyösuhde kuntien päättäjiin. Kunnissa on ymmärretty, että ilman menestyvää yritystoimintaa kuntakaan ei pärjää. Viime vuosina on voinut selvästi havaita, että kuntien ja yrittäjäjärjestön kohtalonyhteys on entistä tiiviimpi ja se ymmärretään molemmilla puolilla. Moni asia ylittää perinteiset kuntarajat siten, että tarvitaan maakunnan laajuista edunvalvontaa ja yhteistyötä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien osalta oman haasteen tuo se, että toimialue ulottuu kolmen maakunnan alueelle. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueeseen kuuluu paitsi kaikki KeskiPohjanmaan maakunnan kunnat, myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta koko Kalajokilaakso sekä Pohjanmaan maakunnasta Pietarsaaren seutu. Tämä ns. perinteinen Keski-Pohjanmaan on Keski-Pohjanmaan Yrittäjien luontainen toiminta-alue. Yrittäjien ilot ja 
murheet ovat samanlaisia riippumatta siitä, missä päin toimialuetta toimitaan. Edunvalvontaa hoidetaan koko toimialueella. Edunvalvonnan, neuvontapalveluiden ja muiden jäsenetujen ohella varsinkin yksinyrittäjien mielestä verkostoituminen on merkittävä etu. Verkostoituminen ja yhteydenpito antaa tilaisuuden vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden yrittäjien kanssa. Monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan paljon koulutusta ja uuden oppiminen on elintärkeää. Yrittäjäjärjestö tarjoaa eri puolilla toimialuetta suuren määrän koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Koulutus on jäsenille pääosin maksutonta ja osa koulutuksesta järjestetään ns. verkkokoulutuksena. Erityisen suuri tarve tuntuu olevan työlainsäädäntöön liittyvien asioiden koulutuksella. Työsuhteen päättämiseen, muuttamiseen, lomauttamiseen, YT-menettelyyn liittyvä ongelmat ovat sellaisia, että niihin tarvitaan lisäoppia. Paljon hyödynnetty jäsenetu on neuvontapalvelut. Suuri osa neuvontapalveluun tulevista puheluista koskee juuri työlainsäädäntöön liittyviä asioita. Jäsenille on tarjolla lainopillista puhelinneuvontaa sekä verotukseen, perintään, 
ulkomaankauppaan, myyntiin ja markkinointiin liittyvää puhelinneuvontaa. Varsin paljon käytetty palvelu on myöskin luottotietojen hankkiminen jäsenyrityksille. Neuvontaa on paitsi omalla alueella myös valtakunnallisesti.  Suomen Yrittäjien neuvontapalvelu toimii arkisin klo 8-20. Moni asia selviää yhdellä puhelinsoitolla. Yksi neuvo saattaa säästää jäsenmaksun hinnan. Kannattaa kuulua yrittäjäjärjestöön. Siitä on paitsi hyötyä, myös iloa.  

 

Kimmo Hanhisalo
hallituksen puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

 

Kimmo Hanhisalo