Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kilpailukyvystä kilpailuetuun

Wikipedia määrittelee kilpailukyvyn seuraavasti: Kilpailukyky merkitsee toimijan, yleensä yrityksen, toimialan tai kansantalouden, kykyä selviytyä taloudellisen kilpailun olosuhteissa. Kilpailukykyä voidaan arvioida esimerkiksi hinnan, markkinoinnin tai tietotaidon perusteella. Se voidaan lisäksi mitata erikseen kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Suomalaisten yritysten kilpailukykyä, erityisesti vientimarkkinoilla, on pyritty parantamaan muun muassa työmarkkinajärjestöjen kesken solmituilla kilpailukykysopimuksilla. Näiden tarkoituksena on lisätä tuottavuutta muun muassa lisäämällä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia sekä kasvattamalla työaikaa.

Hyvä. Pyrimme olemaan kilpailukykyisiä, siis luomaan yrityksillemme edellytyksiä selviytyä kilpailussa paremmin. Kilpailukyvyn lisäksi meidän tulee huolehtia kilpailueduistamme. Siis rakentaa sellaisia vallihautoja, konsepteja, joilla pystymme peittoamaan kilpailijamme.

Tuotteet, palvelut tai vaikkapa osaaminen muodostavat vain harvoin sellaisia kilpailuetuja, joiden avulla voimme varmistaa yrityksemme voitokkaan etenemisen. Harvalla toimialalla kilpailuetu myöskään muodostuu työhön käytetyn ajan perusteella. Alati muuttuvassa maailmassa on aina joku, joka voi täyttää, ehkäpä hieman toisenlaisella toteutuksella, asiakkaamme tarpeet. Tuotteeseen, palveluun tai osaamiseen liittyvät kilpailuedut ovat helposti kopioitavissa.

Kilpailuetuja sen sijaan voidaan luoda esimerkiksi aineettoman pääoma, eli patenttien tai vastaavien immateriaalioikeuksien, antamalla suojalla. Kilpailuetua voidaan saavuttaa myös toimialoilla, joissa palvelun tarjoajan vaihtamisesta aiheutuu niin suuria kustannuksia, ettei palvelun vaihtaminen kannata. Toisaalta esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa kerätyn verkoston arvo on lähes korvaamaton. Teknisesti uusien sosiaalisen median palveluiden tuottaminen markkinoille ei ole temppu eikä mikään. Sen sijaan verkosto, jonka määrällä ja laadulla palvelun arvo mitataan, on sitten vaikeampi juttu.

Kilpailuetu on siis jotakin sellaista, mitä on vaikea kopioida. Yrityskuluttuuria on sellaisenaan lähes mahdoton kopioida.  On sanottu, että suomalaisten yritysten on helppo erottautua luomalla asiakkailleen parempaa asiakaspalvelua. Asiakaspalvelun rakentaminen kilpailueduksi edellyttää yritysjohdolta kykyä rakentaa ainutlaatuista yrityskulttuuria, jossa asiakkaiden odotusten täyttyminen tai ylittyminen on tavoitteena kaikissa asiakaskohtaamisissa. Ei riitä, että se todetaan juhlapuheissa. Siitä on tultava osa jokapäiväistä tekemistä.

Asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden olisi hyvä olla luonnostaan hyviä ihmissuhteissa, innostua ratkomaan asiakkaiden ongelmia innovatiivisellakin tavalla ja olla empaattisia ja intohimoisia kaikessa siinä mihin ryhtyvät. Osaamisen voi kasvattaa, oikea asenne on rekrytoitava. Asiakkaiden odotusten ylittäminen edellyttää asennetta, jota oikealla osaamisella voidaan täydentää, ei päinvastoin.

Oikeanlaista yrityskulttuuria tukemaan on rakennettava uudenlaisia tapoja asettaa tavoitteita ja mitata niitä. Ennen muuta tällainen yrityskulttuuri kaipaa syntyäkseen rutkasti avoimuutta, jossa tieto kulkee yrityksessä tasolta ja osastolta toiselle paremman asiakaskokemuksen luomisen nimissä.

 

Henna Väätäinen

Projant Oy

Henna Väätäinen