Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Maahanmuuttaja-yrittäjyys nousussa

Yhä useampi maahanmuuttaja ryhtyy yrittäjäksi. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenissä on jo suuri määrä maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä. Ongelmana useilla ulkomaalaisilla on kielitaidon puute ja koulutuksen puutteellisuus.

Ulkomaalaisten määrä on 2000-luvulla yli kaksikertaistunut ja määrä kasvaa edelleen. Pääosin ulkomaalaiset tulevat naapurimaistamme, mutta myös mm. Kiinasta ja Lähi-idästä. Monen mielikuvissa maahanmuuttajayrittäjä on henkilö, joka perustaa ravintolan, majoituspaikan tai muun ruokapaikan.

Kuitenkin maahanmuuttajayrittäjiä on monella toimialalla. Suurin toimiala on informaatio ja viestintä ja mm. IT-ala. Myös muun muassa kirjanpito ja konsultointi, koulutus, rakentaminen, teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa sekä taideala nousivat selvityksissä esille. Sama yrittäjä raportoi myös toimivansa usealla eri toimialalla, joten yrittäjien tulot tulevat monenlaisesta toiminnasta.

Pääosin maahanmuuttajataustaisten yrittäjien yritykset ovat kooltaan pieniä, mutta monen maahanmuuttajan yritys työllistää jo kymmeniä, ellei satoja työntekijöitä. Maahanmuuttajayrittäjillä on myös laajoja kontakteja ulkomaille ja kevään 2019 Pk-yritysbarometrin mukaan kansainvälistä toimintaa oli 23 prosentilla yrityksistä, joten maahanmuuttajataustaiset yrittäjät ovat tämän kyselyn perusteella huomattavasti kansainvälisempiä kuin yrittäjät keskimäärin

Maahanmuuttajayrittäjät kohtaavat työssään samoja haasteita kuin muutkin yrittäjät, mutta heidän tiensä on monesti vielä kivisempi ja vaatii enemmän sisua kuin kantasuomalaisilla. Heille maa ja kieli ovat ainakin aluksi vieraita, ja yritystoiminnan byrokratian tunteminen vie aikaa. Kaikki yrittäjät tarvitsevat yrittäjyysvalmennusta ja oppia yrittäjätoimintaan, mutta monella maahanmuuttajayrittäjällä tiedon tarve on vielä suurempi. Monen maahanmuuttajayrittäjän mukaan yrityksen perustaminen on Suomessa helppoa, mutta sen pyörittäminen ei.  

Maahanmuuttajayrittäjät tarvitsevat tukea ja apua toiminnalleen ja Suomen Yrittäjät ja sen alue- ja paikallisjärjestöt antavat neuvonta- ja muuta apua yrittäjille. Suomen Yrittäjissä toimii Maahanmuuttajayrittäjäverkosto, joka toimii linkkinä kaikille maahanmuuttajayrittäjille.

Vuoden 2019 joulukuussa palkittiin ensimmäisen kerran Vuoden maahanmuuttajayrittäjä, joksi valittiin Amanihoiva Kotihoito Oy:n perustaja Faisa Egge Kokkolasta. Faisa Egge tuli Suomeen v. 2008 Keniasta kahden matkalaukun kanssa ja opiskeli sittemmin terveydenhoitajaksi ja pyörittää nyt omaa yritystään, joka työllistää useita työntekijöitä.  Vuoden maahanmuuttajayrittäjää valittaessa korostettiin kannattavaa liiketoimintaa, kasvumahdollisuuksia, esimerkillisyyttä ja asennetta.      

      

Kimmo Hanhisalo

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

hallituksen puheenjohtaja

Kimmo Hanhisalo