Etsi

Maakunta- ja soteuudistus - kuinka paljon tässä vaiheessa on jo syntynyt kuluja uudistuksesta?

Nyt maakunta ja soteuudistuksessa politikointi seis. Maakunta- ja soteuudistus ovat tarpeellisia uudistuksia. Ollaksemme kustannustehokkaita uudistus on tehtävä. Jos valuvikoja syntyy, korjataan niitä sitten myöhemmin, mutta ei vaikeuteta uudistusta. Tämä uudistus johtuu yksinkertaisuudessaan talouden riittämättömyydestä. Samalla uudistusten tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta, kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannuksia.

Uskon että moni meistä on kokenut turhautumista tuntien odottamisesta kunnalliselle lääkärille tai hoitoon pääsyn aikataulujen venymisestä. Nyt kun uudistamme terveydenhoitoa nämä asiat tulisi ottaa erityisesti huomioon. Palveluiden tulee muodostaa asiakkaan näkökulmasta toimivan kokonaisuuden,  jossa on käytössä tehokkaimmat ja vaikuttavimmat  toimintatavat.

Tavoitteiden toteutumisen kannalta on välttämätöntä hyödyntää monituottajamallia. Osana uudistusta on luotava hyvät edellytykset erikokoisten ja erilaisten palveluiden osalta yritysten toiminnalle.

Valinnanvapaudesta turvaa pienille paikkakunnille

Erityisesti lähipalveluiden turvaamisen näkökulmasta on ratkaisevan tärkeää, kuinka kansalaisten valinnanvapaus toteutetaan. Se on rakennettava tavalla, joka sallii todelliset valinnat palvelutuottajasta mahdollisimman laajasti. Oikein toteutettu valinnanvapaus turvaa lähipalveluiden saatavuuden sekä pienten palvelutuottajien pääsyn markkinoille. Sujuvat palveluketjut voidaan toteuttaa valinnanvapauteen nojaavassa järjestelmässä.

Asiakas-, ja palveluseteli jokaiseen kaupunkiin ja kuntaan

Asiakas-, ja palveluseteliä on hyödynnetty joissakin kunnissa jo saavuttaen hyviä tuloksia. Valitettavasti seteli ei kuitenkaan ole toiminnassa kaikissa kunnissa. Mitä asiakasseteli sitten tarkoittaa ? Perheelle ja kuntalaliselle se antaa valinnanvapauden ja joustavuuden saavuttaa erilaisia vaihtoehtoja palveluihin. Kunnalle asiakasseteli voi lisätä saatavuutta, ja tuoda säästöjä. Yrittäjälle setelien käytöllä on merkitystä koska setelien käyttö tuottaa yritykselle jatkuvuutta sekä uskallusta kehittää ja investoida.

Kannattavan toiminnan perusta syntyy aina siitä, että tunnistaa kustannukset – näin  asiakassetelistä on hyötyä sekä palvelun tarjoajalle että sen käyttäjälle.

Näillä eväillä siirrymme kesään - toivotan kaikille mitä parasta kesää sekä  rentoutumista ! 

                                           

Mervi Järkkälä,

toimitusjohtaja
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja