Etsi

Maakuntavaalit lähenevät - ehdokasasettelu käynnissä

Maakunnissa haetaan parhaillaan ehdokkaita tuleviin vaaleihin. Lokakuussa tullaan valitsemaan maakuntavaltuusto, joka tulee päättämään maakunnan tärkeimmistä asioista. Päätökset tehdään mm. sosiaali- ja terveyspalveluista, työvoimatoimista, kaavoituksesta, pelastustoimesta, liikenneinfrasta, ympäristöasioista ja oman maakunnan kehittämisestä. Maakuntauudistus tulee olemaan suuri muutos. Se muokkaa päätöksentekoa, palveluiden tuottamista, asiakaspalvelua, toimintatapoja ja toimijoiden rooleja laajasti. Se myös tulee vahvistamaan maakunnallista kansanvaltaa.

Päätökset, joita ennen tekivät mm. kuntayhtymien ja valtion aluetoimistot, siirtyvät nyt suoraan maakunnalle. Maakuntavaltuustolla tulee olemaan suuri vastuu ja paljon valtaa alueen kehittämisessä ja palveluiden järjestämisessä. On muistettava, että maakuntien kasvu ja hyvinvointi edellyttävät, että maakunnissa on vahvoja ja kehittyviä yrityksiä. Tämä vaatii kasvuhakuisia yrittäjiä sekä yrittäjyyttä tukevaa asennetta ja päätöksentekoa. Suomea tulee kehittää myös kasvukeskusten reuna-alueilla.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä palvelutuotantorakenne uudistuu merkittävästi. Maakunnan tulee hyödyntää monituottajamallia, huolehtia terveestä kilpailusta ja ottaa vahva palveluiden järjestäjän rooli. On myös muistettava eriyttää järjestämis-,  ja tuottamisvastuu. Maakunnalla tulee olemaan vastuu toimivista markkinoista. Maakunnan ei lähtökohtaisesti tule itse toimia kilpailluilla markkinoilla. Sen pitää vaalia kilpailuneutraliteettia. Kilpailuneutraliteetti tarkoittaa tasapuolisuutta yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välillä.

Vahva kasvun maakunta vapauttaa valinnat ja käyttää mahdollisimman paljon valinnanvapautta niin sosiaali- ja terveys-,  kuin yritys- ja työllisyyspalveluissakin. Kun yritykset ovat mukana tarjoamassa ja tuottamassa palveluita, se hyödyttää kaikkia. Monituottajamallin luoma terve kilpailu kirittää kaikkia tuottajia parempaan toimintaan. Kun saamme yrittäjyyttä ymmärtäviä maakuntavaaliehdokkaita, on maakunnissa mahdollisuus menestyä. On myös muistettava, ettei piskuinen Keski-Pohjanmaan maakunta toimi yksin, vaan ympärillä olevien maakuntien kanssa on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Näin maksimoimme alueen menestyksen.

Mervi Järkkälä,
toimitusjohtaja
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Suomen Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja