Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mitä seurauksia toimimattomilla yritysmarkkinoilla on

Tässä artikkelisarjassa Mika Haavisto kertoo kokemuksistaan ja näkemyksistään omistajanvaihdosten edistämisestä. Kirjoittaja toimii Suomen Yrittäjien käynnistämän valtakunnallisen Ov II-hankkeen projektipäällikkönä. Hän on toiminut vastaavissa tehtävissä vuodesta 2013 alkaen. Hän on tavannut lukuisan joukon alan toimijoita: yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia, henkilöstöä kehittämisyhtiöistä, uusyrityskeskuksista, ammattikorkeakouluista, yliopistoista, ELY-keskuksista, TE-toimistoista ja yrittäjäjärjestöistä. Hän on tavannut rahoittajien edustajia ja alan muita markkinaehtoisia toimijoita.

Mitä seurauksia toimimattomilla yritysmarkkinoilla on

Edellisessä osassa valotettiin yhdeksää seikkaa, jotka osoittavat, että yritysmarkkinat eivät toimi Suomessa parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä tästä seuraa?

Yrittäjältä jää viimeinen tili saamatta

Mikäli yrittäjä ei myy tai saa myydyksi yritystään, jää häneltä palkinto, mahdollisesti vuosikymmenten ponnisteluiden tulos saamatta. Tilanne on vakava erityisesti silloin, jos kuvitelmissa on ollut, että yrittäjäeläkkeen sijaan eläkepotti nostetaan kerralla, yrityskaupalla.

Aloittava yrittäjä joutuu aloittamaan tyhjältä pöydältä

Jos yritysmarkkinat eivät toimi eikä aloittava yrittäjä löydä liikeideaansa jo toteuttavaa mahdollisesti myynnissä olevaa yritystä, joutuu hän aloittamaan turhaan takamatkalta. Olemassa olevan yrityksen toiminnan jatkaminen on paljon vaivattomampaa kuin uuden yrityksen perustaminen. Toimivassa yrityksessä on paljon valmiina: maine, asiakkaat, tuotteet, palvelut, henkilöstö, prosessit ja johtamismallit. Jo toiminnassa olevaa yrityksen kehittämistä voi jatkaa välittömästi. Lienee kuitenkin aina niin, että kukin yrittäjä toimii omilla vahvuuksillaan ja muovaa yritystään omannäköisekseen.

Yritystoimintaansa laajentavalta jää ostomahdollisuus käyttämättä

Jos yritysmarkkinat eivät toimi, eikä toimintaansa laajentava yrittäjä löydä laajentamisideaansa sopivaa mahdollisesti myynnissä olevaa yritystä, joutuu hänkin aloittamaan turhaan takamatkalta. Hän joutuu vieläpä mahdollisesti kilpailutilanteeseen yrittäjän kanssa, joka kuitenkin tosiasiassa olisi kenties valmis luopumaan yrityksestään. Ilmi tuotu osto- ja myyntiaie olisi sekä ostajan että myyjän etu.

Kertynyttä osaamista ja omaisuutta haaskataan

Heikosti toimivat yritysmarkkinat haaskaavat kertynyttä osaamista, tietoja ja taitoja, kun nämä eivät siirry seuraavalle yrittäjälle. Toki hävitetyt osaamiset ja taidot voi hankkia takaisin, mutta siinä hukataan turhaan aikaa ja rahaa. Kaikissa toimivissa yrityksissä on jotakin sellaisia osaamisia ja taitoja, joilla on arvoa ja jotka siten ovat myytävissä.

Myös omaisuutta haaskaantuu, jos omistajanvaihdos viivästyy tai jää kokonaan tekemättä. Yritys, johon ei panosteta, voi menettää nopeasti arvoaan.

Jätetään hyödyntämättä asiakassuhteita

Yritysten tärkein omaisuus ovat asiakassuhteet. Niitä rakennetaan usein pitkäjänteisesti ja niihin panostetaan. Asiakassuhteet eivät säily ilman jatkuvaa vaalimista. Toimivilla asiakassuhteilla on aina arvoa. Asiakassuhteet saattavat olla hyvin henkilösidonnaisia, mutta sellaistenkin siirtämiseen on olemassa keinoja.

Alueellinen vireys vaarantuu

Toimivat, terveet yritykset ovat hyvinvoinnin perusta. Yrittäjyys luo menestystä ja työtä. Maakuntien, seutujen ja alueiden houkuttelevuus perustuu vireään yritystoimintaan, tulevaisuuden uskoon ja toimiviin keskuksiin.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on keskeinen tehtävä kasvun moottoreina. Viime vuosina uudet työpaikat ovat syntyneet nimenomaan näihin yrityksiin. Suurten yritysten henkilöstömäärä ei yleensä kasva, vaikka niissä toki tapahtuu uudistumista. Suuret yritykset lähes poikkeuksetta ulkoistavat toimintojaan, kun ne etsivät keinoja kilpailukykynsä parantamiseen.

Verkostojen toiminta voi vaarantua

Yksinyrittäjiä on Suomessa noin 180 000. Harva heistä kuitenkin yrittää yksin. Suomen Yrittäjien taannoin tekemän yksinyrittäjätutkimuksen mukaan yksinyrittäjistä toimii yksin vain 9 prosenttia. Kaikki muut toimivat verkostona yhden tai useamman kumppanin kanssa. Verkostomainen toiminta koskee kaikkia yrittäjiä. Verkostojen toiminnan näkökulmasta saattaa yhdellä yrityksellä olla merkittävä rooli koko verkoston toiminnalle. Toteuttamaton yrityskauppa saattaa pahimmassa tapauksessa halvaannuttaa koko verkoston.

Kunnilta ja valtiolta jää verotuloja saamatta

On arvioitu, että seuraavan kymmenen vuoden kuluessa omistajanvaihdoksen pariin tulevissa yrityksissä työskentelee reilusti yli 200 000 henkilöä. Näiden henkilöiden yhteensä vuosittain maksamat kunnallisverot ovat suurusluokaltaan miljardia euroa ja valtionverokertymä luokkaa satoja miljoonia euroja. Toimimattomat yritysmarkkinat vaarantavat nämä veroeurot.

Yritysmarkkinoiden asiantuntijoiden osaaminen jää hyödyntämättä

Jos yritysmarkkinat eivät toimi, jää asiantuntijoiden osaaminen hyödyntämättä. Omistajanvaihdos tehdään suomalaissa yrityksissä nykyisin kerran sukupolvessa, eikä aiheen osaamista kerry yritykseen. Siksi olisi tärkeää, että asiantuntijoiden palveluja hyödynnettäisiin. Asiantuntijoiden palvelun ylenkatsominen voi vaarantaa yrityksen olemassaolon ja tulevaisuuden.

Yritysten kasvu ja kehittyminen vaarantuu

Elinkeinoelämän osatekijöihin kuuluvat uudet perustettavat yritykset, kasvuun ja kansainvälistymiseen keskittyvät yritykset ja näihin omistajanvaihdosmarkkinat eli yritysmarkkinat. Omistajanvaihdos voi olla kasvun tai kansainvälistymisen väline tai se voidaan nähdä myös vaihtoehdoksi uudelle yritykselle. Toki aina tarvitaan myös kokonaan uusia yrityksiä. Toimivat, dynaamiset yritysmarkkinat varmistavat yritysten kasvun ja kehittymisen.

Toimimattomilla yritysmarkkinoilla on paljon haitallisia vaikutuksia yksilöiden ja koko yhteiskunnan kannalta. Mitä sitten voimme tehdä, jotta uhkakuvat eivät toteudu? Etsitään ratkaisuja seuraavassa osassa.

Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät

Mika Haavisto
Mika Haavisto

Kirjoittaja on vuosia toiminut omistajanvaihdoshankkeiden vetäjänä Suomen Yrittäjissä. Nyt hän vastaa Ov II -hankkeesta, jota Ov-foorumi ohjaa.