Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Nyt voi vaatia kohtuullisuutta

Koronakriisi on hyvin poikkeuksellinen ja vakava kriisi. Koko maailma on saanut valtavan iskun, mikä vaikuttaa vielä pitkään kaikkiin toimintoihin ja ihmisiin eri puolilla maapalloa. Kriisin nopeat vaikutukset talouselämälle nähdään osittain jo nyt, mutta talouden pitkäaikaisten vaikutusten jatko ja vakavuus tästä eteenpäin ovat vielä kysymysmerkkejä. Julkinen sektori on myös koronan keskellä ongelmissa. Se on jo nyt selvää, että Suomen valtion velkaantuminen syvenee ja esimerkiksi kuntasektorin jo ennen koronaa käsillä olleet talousongelmat vaikeutuvat tilanteesta johtuen entisestään.

Julkisen sektorin ja yrityselämän yhteistyön tulee kuitenkin jatkua ja sen perustavat edellytykset tulee turvata. Tämä on muun muassa työllisyyden kannalta ehdottoman välttämätöntä. Kuntien elinvoiman ja hankintatoiminnan näkökulmista yritysyhteistyön turvaaminen voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi kunnassa suunniteltujen julkisten hankintojen aikaistamista, paikallisten ja alueellisten hankintojen tuntuvaa lisäämistä sekä kunnan uusien, pitkän aikavälin innovatiivisten kehitysratkaisujen etsimistä. 

Sopimussuhteiden haasteet puolestaan konkretisoituvat jo nyt yrityskentässä. On realisoitunut monen tyyppisiä olosuhteiden muutoksia, jotka rinnastuvat esimerkiksi ylivoimaisen esteen tai liikavaikeuden tilanteisiin. Käytännössä nämä tilanteet tarkoittavat merkittäviä haasteita yrityksen taloudenpidossa tai rahan liikkumisessa yksittäisissä liiketoimissa. Olosuhteiden muutoksia yhdistää sopimusoikeudellisesti kysymykset sopimusten ja sopimusehtojen kohtuullisuudesta, uudelleen-neuvotteluista sekä sovittelusta. Tämä vakava kriisi laukaisee sopimusten ja sopimusehtojen tasolla yrityksille oikeuden vaatia kohtuullisuutta, kun siihen on olemassa tosiasialliset perusteet.

Sopimusten kohtuullisuuteen ja sovitteluun löytyy Suomessa pykäliä muun muassa oikeustoimilaista, huoneenvuokralaista ja kuluttajansuojalaista. Säädösperustaa siis löytyy. Kysymys onkin ensisijaisesti joustavuudesta, asenteesta ja pitkäjänteisyydestä. Kriisin keskellä ja sen jälkeenkin erityisesti sopimussuhteiden taloudellisesti vahvempien osapuolten tulee ymmärtää aikojen poikkeuksellisuus ja tulla vastaan mahdollisesti vaikeassa tilanteessa olevaa heikompaa osapuolta. Neuvottelut, sovittelut ja kompromissiratkaisut osapuolten kesken ovat suositeltavia. Usein on lopulta myös esimerkiksi tilaajan tai vuokranantajan etu, että vastapuoli selviää kriisin yli ja yhteistyö voi kriisin päätyttyä jatkua uudelleen molempia hyödyttävällä tavalla.

 

Antti Tieva

Antti Tieva TkT, OTM

Hankintaratas Oy

Tieva toimii myös Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hankintaneuvojana