Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Omistajanvaihdosten edistäminen on erinomaista kasvu ja investointipolitiikkaa

Yrityskanta koko Suomessa on hyvin pienyritysvaltainen. Yritysten kokonaismäärä Suomessa on noin 280 000 (pl. alkutuotanto). Yksinyrittäjiä on noin 180 000 ja alle kymmenen hengen yrityksiä on 93% koko yrityskannasta. Oman alueen tilastoihin tullaan tekemään tarkennus kun olemme tehneet yrityksillemme tarkennetun kyselyn.

Suomessa on tällä hetkellä noin 75 000 yrittäjää, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta. Omistajanvaihdosbarometrin 2018 mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana näiden yrittäjien yrityksistä, jos toiveet ja odotukset toteutuisivat, 34 000 on tulossa myyntiin, sukupolvenvaihdos tapahtuisi 13 500 yrityksessä ja 21 500 yritystä lopettaisi toimintansa. Näistä yrityksistä saa elantonsa yli 200 000 henkilöä.

Omistajanvaihdoksilla on suuret työllisyysvaikutukset. Vaikutuksia on siten myös alueelliseen vireyteen ja verotuloihin.  Myös näiden yrittäjien henkilökohtaiseen varallisuuteen omistajanvaihdokset vaikuttavat. Omistajanvaihdosten edistäminen on sitä tärkeämpää mitä pienemmästä ja mitä etäämmällä olevasta yrityksestä on kyse. Alueiden elinvoiman ja houkuttelevuuden kannalta monipuolisella ja vireällä yritystoiminnalla on suuri merkitys. Yritykset ovat asiakkaitaan varten. Asiakastarpeet eivät poistu, vaikka niiden tyydyttäjä kentältä poistuisikin. Tarpeet tyydytetään jollakin tavalla joka tapauksessa. Käy niin, että asiakkaat ja asukkaat poistuvat, palveluita tarjoavien luo. Yritystoiminnan kuihtuminen alueella aiheuttaa kierteen, jota on vaikea oikaista: palvelutarjonta heikkenee, asukasluku vähenee, verotulot vähenevät, alue menettää vetovoimansa, palvelutarjonta heikkenee, asukasluku vähenee yhä ja niin edelleen.

Omistajanvaihdokset nähtiin aikaisemmin yrittäjien ikääntymiseen liittyvänä kysymyksenä, mitä se toki onkin, mutta nyt omistajanvaihdokset nähdään luonnollisena osana yrityksen kasvua ja kehitystä myös nuorempien yrittäjien kohdalla. Omistajanvaihdokset ovat kasvun väline. Erityisesti ikääntyville yrittäjille on tyypillistä, että omistajanvaihdosprosessin aloittamista lykätään aina vain myöhemmäksi. Myyntiaikeita ei tahdota paljastaa. Pelätään kenties sitä, että aikeiden paljastuminen säikäyttäisi yrityksen työntekijät, karkottaisi asiakkaat, aiheuttaisi epävarmuutta alihankkija- ja kumppanuussuhteissa sekä herättäisi rahoittajat tarkastelemaan luottojensa ehtoja uudelleen. Kuitenkin vain aidosti myynnissä olevista yrityksistä voidaan tehdä kauppaa ja mahdolliset ostajat voivat ne löytää.  

Toteutumaton elinkelpoisen yrityksen omistajanvaihdos haaskaa osaamista ja omaisuutta. On erinoista että Finnveran tilastojen mukaan lähes joka kolmas yritys muuttuu kasvuhakuiseksi yrityskaupan jälkeen.

Haasteitakin on

Myyjiin ja ostajiin kohdistuvien tutkimusten mukaan näillä osapuolilla on kolme merkittävää yhteistä haastetta. Nämä ovat myyjän/ostajan löytäminen, arvonmääritys ja rahoitus. Tähän Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on lähtenyt mukaan Kalajokilaakson alueella omistajanvaihdoshankkeella, jonka tarkoitus on lisätä tietoa ja auttaa yrityksiä ao tilanteissa. Palvelu toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa. Hankekoordinaattorina toimii Paula Pihlajamaa. Lisäksi Kokkolan seudulla on mahdollisesti tulossa alueellinen omistajanvaihdoshanke, johon tullaan hakemaan henkilöä, jonka tehtäväkuva on sama kuin Paulalla.

Näin pyrimme auttamaan yrittäjiämme yhteistyössä alueen elinkeinotoimien kautta ja sitä kautta saamme elinvoimaisuutta lisää laajalle Keskipohjanmaalle. Erinomaisesti hoidetuilla omistajanvaihdoksilla alueet ja sen yritykset saavuttavat kilpailuedun. Alueeksi voidaan ymmärtää kylä, kaupunki, maakunta tai jopa Suomi.

Mervi Järkkälä,

toimitusjohtaja
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

 

 

Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja