Etsi

Emergency banner

Osingonjaon aika?

Enemmistöllä Keski-Pohjanmaalla toimivista osakeyhtiöistä tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöiden tilinpäätökset valmistuvat kevään kuluessa ja veroilmoitus on palautettava huhtikuun loppuun mennessä. Kevään yhtiökokouksissa päätetään usein myös osingonjaosta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Kun osingonsaajana on yrittäjä tai muu osakkeita omistava luonnollinen henkilö, ovat osinkotulot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöstä 25 %:sti veronalaista pääomatuloa siltä osin, kun osinkoa jaetaan enintään 8 % yhtiön nettovarallisuudesta. Käytännössä ennakonpidätys osingosta on siten 7,5 % ja lopullinen veron määrä riippuu osingonsaajan pääomatulojen kokonaismäärästä. Vuonna 2018 pääomatuloista maksetaan veroa 30 % ja 30.000 euroa ylittävältä osalta 34 %.

Osakeyhtiön nettovarallisuus ei ole yhtä kuin oman pääoman määrä, vaikka näin toisinaan kuulee ajateltavan. Osakeyhtiön nettovarallisuus, jonka perusteella siis kevyemmin verotettava osinko määräytyy, ilmoitetaan verottajalle yhtiön veroilmoituksella. Eroja kirjanpidon ja verotuksen nettovarallisuuden välille syntyy esimerkiksi yhtiön omistamien arvopapereiden, kiinteistöjen tai yhtiön kirjanpidossa tehtyjen arvonalennusten osalta. Yrittäjän osinkoverotuksen kannalta on järkevää pyrkiä saamaan nettovarallisuus mahdollisimman korkeaksi. Tämä edellyttää huolellisuutta veroilmoituksen varallisuuslaskelmaa täytettäessä.

Yleensä ne yrittäjät, joille on ylipäänsä taloudellisesti mahdollista nostaa osinkoa, rajoittavat osingon määrän 8 % nettovarallisuudesta. Osinko verotetaan 85 %:sti pääomatulona, mikäli 8 %:n nettovarallisuuden puitteissa jaettavan osingon määrä ylittää 150.000 euroa. Jaettavan osingon ylittäessä 8 % nettovarallisuudesta, verotetaan ylimenevästä osasta 75 % ansiotulona. Edellä mainittuja lukuja tarkastellaan verotuksessa osakaskohtaisesti.

Yrittäjä voi päätyä verotuksen kannalta järkevään yhdistelmään nostamalla yhtiöstä kohtuullista palkkaa ja sen lisäksi osinkoa 8 % nettovarallisuudesta. Kasvavien ja menestyksekkäiden yrittäjävetoisten osakeyhtiöiden osalta on myös syytä muistaa, että tavoiteltava nettovarallisuus yhtä osakkeenomistajaa kohti on 1.875.000 euroa (8 % = 150.000 euroa). Jos yhtiön nettovarallisuus on merkittävästi tätä suurempi, voisi olla verotuksellisesti mielekästä pohtia esimerkiksi nuoren sukupolven sitouttamista yhtiöön osakeomistuksen avulla.

KPMG järjestää yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa Verosuunnittelusta hyötyä omistajalle –tilaisuudet 22.2. Kokkolassa ja 23.2. Ylivieskassa. Näissä tilaisuuksissa käsitellään osinkotulojen verotuksen lisäksi myös mm. verotuksen ajankohtaisia asioita sekä yrityksen rakennejärjestelyistä omistajille saatavia etuja.

Lisätietoja: Veroasiantuntija Janne Niemi KPGM Oy Ab, puh. 020 760 3184,  

Janne Niemi

Veroasiantuntija
KPMG Oy Ab