Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Paketet en bra början, ytterligare åtgärder behövs

Regeringens finansieringspaket är en bra början, och innefattar en del av de metoder som Företagarna presenterat för regeringen de senaste dagarna. Men situationen ändras hela tiden, och därför behövs ännu starkare åtgärder. Det är viktigt att paketet innehåller verktyg som hjälper olika företag. De är till hjälp för både små som stora företag. Av Finlands företag är 93 procent företag med under tio arbetstagare. 

Företagarna i Finland har föreslagit att staten tar på sig företagarnas och arbetsgivarnas pensions- och övriga socialförsäkringskostnader på viss tid. Det här skulle vara en väldigt effektiv åtgärd för många företagare. Dessutom måste man – som i Sverige – på basis av ansökan återbetala företagens skattebetalningar som de betalat till skattekontona i början av åre. Det kan trygga driftskapitalet. Återbetalningstiden kunde vara ett år.

Finnvera har beredskap att utöka sme-företagsfinansieringen betydligt. Finansieringsbolaget kan även bevilja bankerna lov att ge amorteringsfrihet för sina lån. Gällande lån som beviljats direkt av Finnvera kan man ansöka om sex månaders amorteringsfrihet.

Det lönar sig att först kontakta den egna banken, gärna genast. Därefter kan Finnvera och banken med gemensamma betalningssystem, söka efter ett snabbt sätt att kringgå en kassakris. Företagen hamnar väldigt snabbt i svåra situationer nu.

 Finnvera borde i så stor utsträckning som möjligt kunna använda den egna direkta finansieringen. Den är en räddande ängel i väldigt svåra fall.

Skolorna stängs – inkomsten för de föräldrar som stannar hemma måste tryggas

Regeringens riktlinje är att majoriteten av skolorna och läroanstalterna ska stängas. Det innebär att många föräldrar till lågstadieelever måste stanna hemma från arbetet med sina barn. 

Många företag kan erbjuda möjlighet till distansarbete för sina arbetstagare, men långt ifrån alla. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för sådan frånvaro, förutom vid distansarbete, och det är inte många som har möjlighet att betala lön för ogjort arbete. Personer som stannar hemma inte har rätt till lagstadgad utkomstförmån. Inkomsten för vårdnadshavare som stannar hemma måste tryggas med statliga medel.

För företagarna är det ytterst viktigt att genast får praktisk hjälp. Skatteförvaltningen, Finnvera, NTM-centralerna och arbetspensionsbolagen har en central roll. Även kommunala utvecklingsbolag, kommunernas näringsliv, företagarföreningarna och nyföretagarcentralerna är viktiga eftersom de arbetar nära företagarna runt om i landet. 

På området har man effektiviserat samarbetet. Man strävar efter att varje företagare får hjälp på så nära håll som möjligt och även via digitala kanaler. Företagarna i Finland har sammanställt Kaikki koronasta -websidorna och ordnat flere webskolningar kring ärendet.

Efter finansieringspaketet behövs ett omfattande arbetsmarknadspaket utarbetas.

Dylika har utarbetats runt om i Europa och ett sådant behövs snabbt även hos oss. Man måste hitta lösningar på hur man får spelrum i arbetsvillkoren och verktyg för lokala avtal, med vilka man tillsammans kan trygga att företagen och arbetsplatserna hålls vid liv.

Företagarna föreslår också att tidsfristen för meddelande om permittering måste förkortas från 14 dagar till tre dagar. Dessutom måste man göra det möjligt att även visstidsanställda kan permitteras samt säkerställa att arbetstagaren inte omfattas av någon karens gällande arbetslöshetsförmånen om arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om permittering.

Men nu är det viktigt att hålla huvudet kallt och ta hand om varandra. Vi kommer att klara det här också.

Kimmo Hanhisalo