Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Puheenjohtajan tehtävästä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät hakee ensimmäistä kertaa avoimella julkisella hakumenettelyllä puheenjohtajistoa; 1 varsinainen puheenjohtaja ja 3 varapuheenjohtajaa päätöksentekijöiksi, ja luotsaamaan Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimintaa operatiivisen johdon rinnalla. 

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajan tehtävä on erittäin mielenkiintoinen ja haastava tehtävä. Siinä saa olla yhteydessä koko toimialueeseen ja paikallisyhdistyksiin. Puheenjohtaja on myös koko aluejärjestön kasvot yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Puheenjohtajan kantaa kysytään mediaan tavan takaa eri asioissa ja puheenjohtajan tulisi olla perillä yrittäjäjärjestön kannasta eri asioihin. Tämä edellyttää, että on valmistautunut ja pystyy vastaamaan ajankohtaisiin kysymyksiin. 

Puheenjohtajana tulee nähdä koko alueen intressi ja huolehtia siitä, että koko toimialue huomioidaan edunvalvonnassa ja muussa toiminnassa. Puheenjohtajan tehtävä on myös tsempata kaikkia paikallisyhdistyksiä ja olla niiden tukena. Tähän kuuluu myös se, että on paikallisyhdistysten käytettävissä silloin, kun apua tarvitaan ja osallistua myös eri tilaisuuksiin ja kokouksiin paikkakunnalla. Puheenjohtajan on hyvä olla perillä koko alueen haasteista ja ongelmista ja pitää yhteyttä kaikkiin alueen toimijoihin. Keski-Pohjanmaan Yrittäjillä on erittäin motivoituneet luottamushenkilöt, joiden kanssa on ilo tehdä yhteistyötä.

Erityinen yhteistyötaho on Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimisto, ja sen osaavat ja motivoituneet työntekijät. Yhteydenpito toimistoon on jatkuvaa, säännöllistä ja palkitsevaa ja eri asioita käydään läpi yhdessä usein monta kertaa viikossa.      

Puheenjohtaja on myös keskeinen kontakti Suomen Yrittäjiin ja muihin aluejärjestöihin. Puheenjohtaja voi olla mukana Suomen Yrittäjien hallitustyössä ja tarvittaessa työmarkkinavaltuuskunnassa ja eri valiokunnissa. Puheenjohtaja pääsee vaikuttamaan myös Suomen Yrittäjien toimintaan ja kannanottoihin. Puheenjohtajaa informoidaan ja kuullaan aina, kun on kyse koko yrittäjäjärjestöä koskevista merkittävistä asioista.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajana on tilaisuus käyttää tehtävässä sekä suomea että ruotsia. Vaikka alue on pääosin suomenkielinen, on monella paikkakunnalla enemmistön kielenä ruotsi. Pidän kaksikielisyyttä suurena rikkautena koko alueen kannalta. Nykyään myös englannin kielen merkitys on kasvanut. Eri yhteyksissä ja mm. yrittäjämatkoilla on hyvä pystyä hoitamaan asioita englanniksi.

Parasta puheenjohtajan tehtävässä on se laaja ystäväkenttä, joka on syntynyt vuosien mittaan aluejärjestöistä ja Suomen Yrittäjistä. Nykyään eri tilaisuuksissa kaikki tuntevat toisensa ja tulevat sujuvasti toimeen keskenään. Enää ei tarvitse kertoa, kuka on ja mistä tulee.    

Kimmo Hanhisalo