Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ryhdy päättäjäksi

Ei kuntaa ilman yrityksiä on Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelman otsikko, joka julkaistiin 17.11. 2020. Kuntavaaliohjelmassa Yrittäjät esittelevät järjestön tavoitteita keväällä käytäviin kuntavaaleihin. Tavoitteita on mm. julkisen sektorin kaventaminen,elinkeinopolitiikan parantaminen, kaavoitus- ja lupapolitiikan joustavoittaminen,hankintojen suunnittelu niin että pienetkin yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin ja monituottajamallin suosiminen palveluiden tuottamisessa.

Jos sote-uudistus toteutuu kuntien tehtävistä lähtee yli puolet maakunnan hoidettavaksi. Sen seurauksena kunnan elinvoiman rakentamisen merkitys ja resurssit kasvavat entisestään.

Meneillään oleva koronakriisi on varmasti tuonut selvemmin esille kuinka kunta on riippuvainen yritysten menestymisestä ja mielestäni kunnissa jo pääosin ymmärretään yritystoiminnan tärkeys. Alueemme kunnissa on muutamia poikkeuksia lukuunottamatta samat ongelmat, väki vähenee ja vanhenee, minkä seurauksena huoltosuhde heikkenee. Kunnissa käytetään nyt yleisesti muotitermejä:vetovoima, pitovoima ja elinvoima. Kaikkien näiden voimien tärkeimpänä osana ovat yrittäjät ja heidän luomansa työpaikat.Muutto paikkakunnalta toiselle tapahtuu yleensä työn perässä, ja kestävää elinvoimaa paikkakunnalle tuo yrittäjien ja heidän työntekijöidensä tekemä työ.

Kunnat järjestävät tällä hetkellä suoraan tai kuntayhtymien kautta kaikki merkittävät lähipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut,tekniset palvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut, elinkeinopalvelut. Kunnan luottamushenkilöt tekevät merkittäviä kuntalaisten arkielämään vaikuttavia päätöksiä.

Juuri tällä hetkellä on menossa ehdokasasettelu tuleviin kuntavaaleihin, ehdokaslistoja keräillään kunnissa. On erittäin tärkeää demokratian kannalta että, valtuustoihin saadaan erilaisista lähtökohdista tulevia päättäjiä. On ongelmallista jos kuntapäättäjiksi valikoituu vain julkiselta sektorilta eläköityneitä ihmisiä, tai sieltä palkkansa saavia. Nuoria, aktiivisessa työiässä olevia ja yrittäjiä on saatava mukaan päätöksentekoon. Kunnissa päätetään millä tavalla palvelut tuotetaan, ketkä ne tuottavat ja miten ne rahoitetaan,johtavien viranhaltijoiden rekrytointi on myös valtuutettujen tehtävänä.

Nämä kaikki ovat asioita joita jokainen yrittäjä joutuu miettimään myös omassa yritystoiminnassaan. Yrittäjillä on paljon annettavaa kotikuntansa kehittämiseen ja kyky tehdä päätöksiä. Omasta kokemuksesta voin sanoa että kunnan luottamustoimet ja yrittäminen on kyllä mahdollista yhdistää. Suomen Yrittäjien tavoitteena on että neljäsosa valtuutetuista olisi yrittäjiä.

Kannustankin sinua yrittäjä tutustumaan Yrittäjien kuntavaaliohjelmaan ja ryhtymään kuntavaaliehdokkaaksi, jotta pääset kehittämään yrittämisen edellytyksiä kotikunnassasi, meille muille jääkin tehtäväksi äänestää tulevissa kuntavaaleissa yrittäjää jotta saamme jokaiseen kuntaan vahvan ”yrittäjäpuolueen”.

Jarmo Nahakala, hallituksen puheenjohtaja

 

 

 

 

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimihenkilöt ja luottamushenkilöt kirjoittavat ajankohtaisista yrittäjyyteen ja järjestötoimintaan liittyvistä asioista.

Jarmo Nahkala

Jarmo Nahkala,
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja