Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sopimusvapaus

Sopimusvapaus mahdollistaa vapaan kaupankäynnin ja talouden toiminnot. Se turvaa myös yksilöiden, yritysten ja julkishallinnon aseman eri sopimuksellisissa yhteyksissä. Me suomalaiset olemme saaneet nauttia sopimusvapauden mahdollisuuksista jo satojen vuosien ajan. Sillä on ollut vaikutuksensa myös siihen, miksi olemme voineet kehittää maatamme ja talouttamme näin pitkälle.

Sopimusvapaus ilmenee eri tavoin. On olemassa sopimuksen päätäntävapaus eli yksilöllä tai yrityksellä on oikeus ja vapaus päättää, haluaako se ylipäänsä tehdä sopimuksen. Tästä edeten on myös olemassa sopimuskumppanin valintavapaus eli esimerkiksi kauppasopimukseen ryhtyvillä osapuolilla on oikeus valita toisensa kauppakumppaneiksi. Edelleen on olemassa sopimuksen sisältö- ja muotovapaus sekä vapaus päättää sopimus. Sopimustyypeittäin on erityislainsäädännöllä asetettu myös rajoituksia sopimusvapauteen. Näin sopimusvapaus näyttäytyy eri tavoin ja eri merkityksin.

Julkisissa hankinnoissa hankintalain mukainen pakottava systeemi velvoittaa hankintayksikön toteuttamaan tarjouskilpailun, tarjouksen hyväksymisen ja tekemään hankintasopimuksen kuten hankintalaissa on seikkaperäisesti säännelty. Tarjouskilpailuun osallistuvan yrityksen onkin syytä aina kilpailutuksissa valvoa, että koko hankintaprosessi hankintasopimuksen tekemiseen saakka menee juridisesti sitovien pelisääntöjen mukaisesti.

Käymme parhaillaan läpi poikkeuksellisen haastavia koronakriisin aikoja. Taloudellisesti hankalassa asemassa olevien yritysten kohdalla sopimusvapaus voi antaa hyvän lähtökohdan ja väylän etsiä rakentavia ratkaisuja vallitsevaan vaikeaan tilanteeseen. Näihin tilanteisiin kytkeytyvät eri sopimusosapuolet voivat halutessaan yhdessä käyttää luovuutta ja etsiä sellaiset yhteiset win-win ratkaisut ja sopimusmuutokset, joilla taloudellinen yhteistyö ylläpidetään elinvoimaisena yli käynnissä olevan kriisiajan ja luodaan perusteet menestyvälle yritystoiminnalle jatkossa. Sopimusvapaudessa onkin vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia.

Antti Tieva TkT, OTM
Hankintaratas Oy

                               

Antti Tieva

Antti Tieva TkT, OTM

Hankintaratas Oy

Tieva toimii myös Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hankintaneuvojana