Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työ tuottaa tulosta – kasitie runkoverkkoon

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on jo usean vuoden ajan pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että alueen infrastruktuuri saadaan nykyistä toimivammaksi. Asialla on suuri merkitys, jotta liikenne Pohjois-Suomen alueelta etelään päin ja ulkomaille toimisi sujuvasti ja, että yritykset ovat hyvin tavoitettavissa. Tähän työhön kuuluu lentoaseman toiminnan turvaaminen, koko valtatie 8:n saaminen Oulusta Turkuun runkoverkkoon ja rautatieverkoston parantaminen ja kaksoisraiteiden rakentaminen. Kaikilla näillä toimilla on alueen elinkeinoelämän kannalta suuri merkitys erityisesti vientiä harjoittaville yrityksille.

Länsi-Suomen maakunnissa viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta on 56–78 %. Valtatie 8 on vientiteollisuutemme tärkeimpiä reitityksiä, jonka vaikutukset Suomen taloudelle kohoavat kymmeniin miljardeihin euroihin vuosittain. Lisäksi Fennovoiman rakentaminen lisää entisestään liikennöintiä sekä raskaan kaluston että liikennemäärän osalta.

Valtatie 8 on lisäksi kansainvälisesti merkittävä yhteys pitkämatkaisille kuljetuksille. Tiestön ylläpidolla ja peruskorjauksilla on merkittävä vaikutus sekä elinkeinoelämän toimintaan että turvallisuuteen. Länsirannikon satamien kautta kulkee 37 % koko Suomen tavaraviennin arvosta. Satamat palvelevat oman alueen lisäksi myös muuta Suomea ja kansainvälistä kuljetusta, joten viennin ohella valtatie 8 on tärkeä kansainväliselle kaupalle.  Tien merkitystä korostaa myös se, että Oulun ja Turun välillä ei ole rannikonsuuntaista rautatieyhteyttä.

Olemme jo usean vuoden ajan puhuneet alueen infrastruktuurin kehittämisestä, kaksoisraiteen rakentamisesta ja vaatineet usealla aloitteella ja esityksellä koko VT 8:n liittämistä osaksi runkoverkkoa. Olemme 4.3.2016 lausuneet asiasta Pohjanmaan Liitolle ja 26.9.2018 lausuneet asiasta myöskin Liikenne- ja viestintäministeriölle, kun kantaamme ministeriön asetusehdotukseen pyydettiin. Allekirjoittanut on viimeksi Yrittäjälehden (28.10.2018) puheenjohtajapalstalla vedonnut rataverkon kehittämiseen ja kaksoisraiteen rakentamiseen sekä VT 8:n liittämiseen runkoverkkoon. Olemme myös useaan otteeseen keskustelleet asiasta elinkeinoministeri Mika Lintilän kanssa ja alueemme kansanedustajien kanssa. Olemme kaikilla foorumeilla puhuneet asian puolesta, sillä asialla on suuri merkitys alueen yrityksille ja elinkeinoelämälle.

Liikenne- ja viestintävirastossa on ollut valmisteillä asetus, jossa määriteltäisiin pääväylien palvelutaso maanteillä ja rautateillä. Esitys kulki nimellä runkoverkkoasetus. Liikenne- ja viestintäministeriö antoi 21.11.2018 asetuksen, jonka nimeksi tuli asetus pääväylistä ja niiden palvelutasoista. Asetus vastaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien pitkään ajamia tavoitteita. Asetuksella säädetään pääväylistä ja niiden palvelutasosta. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella pääväylänä ovat VT 8, Kokkolan satamaraide ja nelostie. Rautateistä pääväylää ovat lisäksi rantarata ja Ylivieska-Iisalmi-rata. Päätöksellä mainitut pääväylät liitetään valtakunnallisten pääväylien ja kunnossapidon tärkeimpään ryhmään. Alkuperäisessä virkamiesesityksessä valtatie kahdeksan oli mukana vain osittain ja sataman raide puuttui listalta kokonaan. Alun perin kasitie Kokkolasta Ouluun ei mahtunut pääväylien joukkoon, mutta sinnikkäällä edunvalvonnalla, sekin lopulta onnistui. Päätös parantaa pääväylien kunnossapitoa ja turvallisuutta. Toimivilla ja hyvässä kunnossa olevilla väylillä on todella tärkeä merkitys alueemme ihmisten ja yritysten toiminnan kannalta. Asetus tulee voimaan 1.1.2019, mutta väyläverkon investoinnista päättää seuraava hallitus.

Kimmo Hanhisalo

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

hallituksen puheenjohtaja

Kimmo Hanhisalo