Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yhteistyötä yli maakuntarajojen

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöstä. Pääsääntöisesti aluejärjestöt noudattelevat maakuntarajoja, mutta joidenkin aluejärjestöjen toimialue on joko osa jostakin maakunnasta tai käsittää alueita useammasta maakunnasta. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialue käsittää Keski-Pohjanmaan maakunnan, Kalajokilaakson alueen Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta sekä Pietarsaaren seudun Pohjanmaan maakunnasta.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät suorittaa yrittäjyyteen liittyvää edunvalvontaa kaikkien kolmen maakunnan alueella, koska niillä on maantieteellisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti lukuisia yhtymäkohtia. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät panostaa sellaiseen edunvalvontaan, jossa priorisoidaan yhteisiä intressejä, mutta tunnistetaan myös alueiden eroavaisuudet. Työ on haasteellista, koska maakuntien hallinnolliset keskukset ovat kolmessa pääpaikassa ja jokaisella alueella on omat erityispiirteensä.

Koko toimialueella on yrityksissä myönteinen vire. Keski-Pohjanmaan maakunnassa työllisyysaste on 75 %, kun se koko maassa on noin 72 %. Ylivieskan kehitys ja kasvu on ollut hatunnoston arvoista. Puhutaan Ylivieskan ihmeestä. Kalajoella matkailuelinkeino on voimakkaassa nosteessa ja Kokkolassa on paljon hankkeita, jotka tuovat leipää ja toimeentuloa moneen perheeseen. Pietarsaaren seutu vastaavasti nauttii maan korkeimmista työllisyysasteista.

Yrittäjätoiminnan näkökulmasta alue on yhtenäinen. Yrittäjäjärjestö on katsonut, että Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialue palvelee parhaiten koko toimialueen yrittäjiä hallinnollisista rajoista riippumatta. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien luottamushenkilöt ovat katsoneet, että yrittäjien edunvalvontaa ja palveluja hoidetaan koko toimialueella parhaiten yhteisestä koko toimialuetta palvelevasta yrittäjäjärjestöstä.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät järjestää vuosittain tapahtumia ja kokoontumisia, joissa on mukana päättäjiä kaikista kolmesta maakunnasta. Viimeksi sellainen tapahtuma oli Reisjärvellä ja myönteisen vastaanoton sai esitys, että perustetaan vapaamuotoinen ja epävirallinen neuvottelukunta, jossa kunkin maakunnan edustajat yhdessä yrittäjien kanssa pohtivat alueen edunvalvontakysymyksiä erityisesti yrittäjyyden näkökulmasta. Yrittäjyyden edistäminen koko toimialueella on yhteinen intressi.  

Yrittäjyyden kannalta merkittävä yhteisiä asioita on infrastruktuurin toimivuus koko alueella. Siihen liittyy rataverkko ja valtatie 8 kuuluminen osana valtakunnallista runkoverkkoa. Runkoverkolla on suuri merkitys elinkeinotoiminnalle, viennille, tuonnille ja kaupalle. Rataverkon osalta kaksoisraiteen rakentaminen koko rataverkon osalta Oulusta Helsinkiin asti olisi elinkeinoelämälle tärkeää. Myös lentoaseman toiminnan turvaaminen alueella on välttämätöntä, sillä nopeat yhteydet Helsinkiin, Ruotsiin ja kauemmaksikin ovat välttämättömiä.  

Yrittäjille on tärkeää saada osaavaa ja hyvin koulutettua henkilökuntaa ja siinä Centrialla ja yliopistokeskuksella on suuri rooli koko toimialueen kehittämisessä. Centrian toiminta koko toimialueella tulee varmistaa. Fennovoima luo työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia laajalla alueella ja siksi sen luomiin mahdollisuuksiin on tartuttava. Matkailu on nouseva elinkeino koko yrittäjien toimialueella, erityisesti Kalajoella, mutta yhteistä matkailustrategiaa olisi syytä harkita koko alueella. Koko toimialueen elinvoimaisuus edellyttää yhteistyötä ja alueen vetovoimaa voidaan kehittää parhaiten yhdessä. 

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on pitänyt edellä mainittuja kohteita koko toimialueen menestykselle ja yrittäjille elintärkeinä ja siksi niihin on panostettu monella tapaa. Osallistumme jatkossakin aktiivisesti näihin ja muihinkin koko toimialueen kehitykseen vaikuttavien ja yrittäjyyttä edistävien hankkeiden eteenpäin viemiseen.   

 

Kimmo Hanhisalo

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

hallituksen puheenjohtaja

Kimmo Hanhisalo