Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ylpeitä yrittäjistä – 80 vuotta

Yrittäjäliikkeen historia on tärkeä osa suomalaista elinkeinovapautta, joka turvattiin vuonna 1879 annetulla asetuksella. Suomen kansalainen sai harjoittaa lähes täydellisesti ”sitä tai niitä elinkeinoja, jotka hän hyväksi näkee”. Sitä ennen elinkeino- ja yritystoiminta oli monin tavoin säänneltyä ja rajoitettua. Elinkeinovapaus on merkittävä kohta yrittäjäliikkeen historiassa ja siitä pääsi alkamaan yrittäjien yhteistyö ja organisoitu edunvalvontatoiminta. Suomen Yrittäjien toiminnan alkuhetkenä voitaneen pitää Pienteollisuuden Keskusliiton PTK:n perustamista vuonna 1898.  

Viime vuosisadan alkupuolella perustettiin pääosin kauppiaiden ja pienyrittäjien toimesta erilaisia yhdistyksiä ja kiltoja, joiden rooli oli lähinnä yhteydenpito ja keskinäinen apu. Yrittäjät ympäri Suomea alkoivat järjestäytyä yrittäjäyhdistyksiksi varsinaisesti vasta ennen sotia. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alkusanat lausuttiin 80 vuotta sitten ja merkkivuotta juhlittiin näyttävästi pari viikkoa sitten Kalajoella.

Kun tutkailee 80-vuotisjuhlavuotta viettävän Keski-Pohjanmaan Yrittäjien historiaa, kiinnittää huomiota siihen, että yrittäjien asiaa on ollut vuosien saatossa ajamassa valtava joukko yrittäjiä Kalajokilaaksosta Kokkolaan ja Pietarsaaren seudulle saakka. Yrittäjäjärjestöön on sen perustamisesta lähtien kuulunut tuhansia yrityksiä, joista suuri osa on jo päättänyt toimintansa, mutta osa on vieläkin olemassa tai on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Jäsenkunta on uudistunut maailman muuttumisen myötä ja uusia yrityksiä on syntynyt sellaisille toimialoille, joita ei vielä muutama vuosikymmen sitten ollut olemassakaan. Toiminta on kasvanut ja jäsenmäärä on moninkertaistunut siitä, mikä se oli muutama vuosikymmen sitten.     

Keski-Pohjanmaan Yrittäjillä on ollut tähän mennessä 17 puheenjohtajaa eri puolilta toimialuetta. Aluejärjestön ja paikallisyhdistysten toiminnassa on ollut 80 vuoden aikana tuhansia yrittäjiä eri luottamustehtävissä. Tälläkin hetkellä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien ja sen paikallisyhdistysten luottamushenkilöinä toimii yli 200 alueen yrittäjää. He tekevät työtä alueen yrittäjien hyväksi ilman korvausta ja käyttäen työhön omaa aikaansa. Siihen heitä kannustaa tieto siitä, että työ kantaa hedelmää ja, että jokaisen panos työssä on arvokas.

Vetää aika nöyräksi, kun katsoo listaa aiemmista puheenjohtajista ja luottamushenkilöistä, sillä silloin tajuaa, että aiemmat yrittäjäsukupolvet ovat antaneet oman arvokkaan panoksensa alueen yrittäjien hyväksi ja luovuttaneet kapulan meille toiminnan jatkajille. On kunnia-asia viedä viestiä eteenpäin ja varmistaa se, että työmme tehdään huolella.

Yrittäjäjärjestö on paitsi edunvalvontajärjestö myös kansanliike, johon kuuluu Suomessa n. 115 000 jäsentä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjiin kuuluu n. 2 400 yritystä. Se on joukkoliike, joka tuntee suurta yrittäjyyteen perustuvaa yhteenkuuluvuutta. On ilo sanoa, että olemme ylpeitä yrittäjistä, jotka ovat koko maamme ja meidänkin alueemme selkäranka. Samalla on syytä kiittää yrittäjäjärjestön entisiä ja nykyisiä luottamishenkilöitä siitä arvokkaasta työstä, jota on tehty ja tehdään yrittäjien eteen. Valmista ei tule koskaan, vaan työ jatkuu.         

80-vuotiaalla Keski-Pohjanmaan Yrittäjillä on tulevina vuosikymmeninä vielä paljon työtä edessään ja siksi on tärkeää, että erityisesti nuoret yrittäjät tarttuvat ohjaksiin viemään yrittäjäjärjestöä eteenpäin.

 

Kimmo Hanhisalo

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

hallituksen puheenjohtaja

Kimmo Hanhisalo