Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjien ajamat esitykset etenevät

Hallitus on antanut 16.4.2020 eduskunnalle uusia esityksiä liittyen koronaepidemian ongelmiin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa syyskuun loppuun asti.

Yrittäjien ajama lakimuutos rajoittaisi velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos yritys ei ole maksanut velkaansa viikossa siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksella tätä sääntöä on tarkoitus muuttaa ja edellyttää pidempikestoista maksukyvyttömyyttä, jotta velkoja voi tehdä konkurssihakemuksen. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja olla voimassa 31.10.2020 saakka.

Lakimuutokset yhtiökokousten järjestämisestä sekä tilinpäätöksen laatimisesta

Esityksessä koronasta johtuen yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan siirtää myöhemmäksi aina syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Lisäksi ehdotuksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena. Osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen taas voi ehdotuksen mukaan osallistua tietyin rajauksin myös asiamiehen välityksellä. Ehdotuksen mukaan osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi myös sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.

Nyt on yksinyrittäjätukien haut avattu kaikissa Keskipohjanmaan kunnissa – yhteys omaan kunnan/kaupungin yritysneuvojaan

Työ- ja elinkeinoministeriö sai viime viikolla yksinyrittäjätuen hakuprosessin yksityiskohdat valmisteltua ja ohjeet lähtivät kuntiin. Eli tuki jaetaan kunnista. Yksinyrittäjätukeen varattua summaa myös nostettiin, ja se on kaikkiaan 250 miljoonaa euroa. Tämä summa ei riitä kaikille yksinyrittäjille, jolloin kuntien on haettava sitä lisää, ja maksatukset tulee tehdä mahdollisimman nopeasti eikä 2.000 euron tukea saa pilkkoa. Eli yksinyrittäjät olkaa yhteydessä oman kuntanne elinkeinoasia- tai yritysasiamieheen. Myös muille kuin yksinyrittäjille on tarjolla erilaisia apuja rahoituksen kautta, olemme keränneet tiedot Yrittäjien Kaikki koronasta -sivuille.

Mutta jatketaan tätä digiloikkaamista ja pysytään terveinä – Voimaa kaikille - pidetään rattaat pyörimässä, ja vaikka toimistomme on etätöissä, meidät tavoittaa puhelimitse niin kuin ennenkin!

Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja