Etsi

Administration

Den operativa verksamheten leds av verkställande direktören. Mellersta Österbottens Företagares högsta beslutsfattande organ är styrelsen som består av representanter från de olika lokalföreningarna. Styrelsen består av en ordförande och tre viceordförande, samt 17 medlemmar och 17 personliga suppleanter. När lokalföreningarnas mängd är hög, är styrelseplatserna partiellt graderad så, att ärligen byts hälften av styrelsemedlemmarna.

För framställning av ärenden kan styrelsen utnämna tillfälliga eller permanenta kommittéer och andra nödvändiga verksamhetsorgan.

Styrelse

Andra Mellersta Österbottens utskott

MÖ:s Företagares representanter i FiF:s arbetsinlag