Etsi

Emergency banner

Ägarväxling

Företagets ägarväxling är ett av företagets kritiska skeden i dens livscykel. Rätt genomfört kan den ge en spark åt företaget, men misskött kan den förstöra ett friskt företag i onödan.

Varje företag och företagare har levt sin egen historia, och man kan inte skriva allmänna instruktioner så, att enskild företagare skulle få på en gång exakt den rätta informationen som den behöver. Att skaffa ägarväxlingsinformation är ett långt projekt som man måste börja med beslutsamt och med lång tidsperiod. En omsorgsfull förtrogenhet i ämnet lönar sig ändå, för fördelarna syns sålunda som i förminskad stress, besparning av pengar som möjligheten för fortsättning av företagarens livsgärning.

Den förnämsta tumregeln är att ägarväxlingen kan delas i fyra skeden – uppvaknandet, förberedelsen, aktionen och övertagningen. Ägarväxlingen ses ofta som ofullkomlig av dehär som en tredje skede och konversationen koncentrerar sig mestadels påi skatt och andra tekniskkarakteriserade affärers bearbetning.

I verkligheten är handlingsskedet dock tydligen kortast och egentligen lättast av alla fyra skeden: i genomsnitt av den stunden då företagaren märker för första gången att den har börjat tänka på saker som har att göra med att sluta sin verksamhet, hinner det gå fem till tio år före företagaren har funnit en fortsättare, bytet är genomförd och den nya företagaren är kört in i verksamheten.

Företaget i transferskick

Man hör ofta talas om ”försäljnings fixning” för begagnade bilar, som betyder döljning av värsta rost- och andra fel före bilen säljs åt en tveksam människa. Med andra ord är det bedrivningen minst misstänksamt, som har sina egna fel och utomstående måste betala för underlåtenheterna.

Säljarens beskattning

Beskattning i ägarväxlingen anses vara en av orsakerna till svårigheter av genomförning i bytet. Tanken av att livs arbetes frukter rinner till skattebjörnens famn lyfter till och med lätt en hårfin känsla av ilska på ytan. Lyckligtvis är känslan synnerligen fel – bara bytet fyllföljs enligt lag och paragrafer.

Fortsättarens beskattning

Skatteplanering stiger upp som en viktig helhet i ägarväxlingen. I den försöker man säkerställa att företaget är verksamhetsduglig också i framtiden. I bästa fall får man skattekostnaderna nära noll, som kan märkbart förminska kostnadernas totalbörda för fortsättaren.

Attribut av företagets värde

Företagarna är ofta mycket intresserade om sitt företagsvärde: hur mycket kunde man få pengar av företaget, om man nu skulle sälja den. Frågan intresserar också företagare eller familjer som planerar generationsväxling, för att skattemyndigheterna avgör den möjliga gåvoskatten därefter i vilken pris blev företaget avlämnad åt arvingen i proportion till dens ”riktiga värde”.

Bolagsforms betydelse i ägarväxlingen

Företagets bolagsform avgörs ofta vid bildningen av bolaget, och dens betydelse blir nödvändigtvis inte genomtänkt på i företagets progression under årets lopp. Ändå har bolagsformen en stor betydelse på företagets skattebehandling och detta kommer fram i ägarväxlingssituationen.

Sälj så får du sålt!

Företaget är ofta för företagaren som sitt eget barn, om inte mer. På grund av det här är det begripligt att affärerna som har att göra med företagets ägarväxling försöks dölja så länge som möjligt. Uppgivningen av företagen är ju som en bekräftelse till, att i den finansiella avsikten börjar företagarens livsarbete vara mycket långt gjord. Samtidigt är man rädd att faktum av att flytta företaget till andra händer, fördriver både kunder och samarbetsparter, varvid det blir till en början svårt för personen som fortsätter med företagets verksamhet. 

Nyttiga länkar

I ägarväxlingen angår många saker som man måste informera om. De viktigaste formulären hittas behändigt från företags- och organisationsdatasystemets sidor www.ytj.fi/svesnka

Lag och skattemyndigheters råd ansluten till ägarväxlingen

Skattemyndigheterna ger gott om information och instruktioner om deras verksamhet. Den extensiva länk kollektionen finner du från adressen www.vero.fi/svenska -> Skatteinfo -> Beskattningsinformation till företagskunder.