Etusivu > Keski-Pohjanmaan Yrittäjät > Mellersta Osterbotten > Bli Medlem

Etsi

Emergency banner

Internationalisering

Mellersta Österbottens Företagare och Viexpo har gjort ett samarbetskontrakt om att medlemsföretagen får rådgivning i internationaliseringsfrågor från Viexpo.

Viexpo är ett självständig, regional internationaliserings expert. Som erbjuder små och medelstora företag internationaliseringstjänster och befattningar, som underlättar internationaliseringen. Verksamheten når från Kalajoki till Kristinestad.

Bekanta dig med Viexpos förnyad nyhetsbrev genom denna länk: viexpo-news. Nyhetsbrevet kommer ut två till tre gånger per året och sänds till alla av Viexpos medlemmar, klienter och samarbetspartner. Du kan beställa nyhetsbrevet för dig vid adressen http://www.viexpo.fi/viexpo.asp?luokka_id=61&main=1

Meningen med verksamheten som hjälper små och mellanstora företag att internationalisera är

  • att förminska internationaliseringens risker och sänka dens nivå
  • ge information om marknadsutsikter
  • se till att internationaliseringens serviceutbud motsvarar medlemsföretagarnas behov. Se artikeln ”kansainvälistymisen edunvalvonta”

Viexpo tel. (06) 832 6440

 

Mellersta Österbottens Företagare

Mellersta Österbottens Företagares styrelse har utnämnt ett internationaliserings utskott. Utskottets uppgift är att ta ställning till olika projekt och informera företagen om möjligheter i internationalisering.  Om du har något önskemål som utskottet borde behandla, kontakta då utskottets sekreterare Riitta Hautala, riitta.hautala(at)yrittajat.fi

 

Företagarna i Finland

Företagarna i Finland har ett internationaliserings utskott. Om du har något önskemål samhörande fördelsövervakningen, kontakta