Etsi

Meddelanden

Mellersta Österbottens Företagares meddelanden

Transport av avfall organiserat av fastighetsägaren måste bevaras i avfallslagen

Vi har fått ett oroande meddelande om att miljöministeriet föreslår att ta bort modellen för avfallstransport som fastighetsägaren organiserar från avfallslagen.

Vi kan inte stödja eller motivera förslaget. Att uppnå nationella återvinningsmål påverkas inte av vilken transportmodell som används i varje kommun eller av vem den sköts. Däremot har det bevisats att finländarnas sorteringsvilja ökar, om den fastighetsspecifika insamlingsskyldigheten utvidgas till olika typer av förpackningsavfall.

I våra regioner har flera kommuner i bruk modellen där fastighetsägaren besluter om avfallshanteringen, den modell man nu har föreslagit att slopa. Vi anser det inte förnuftigt att man i Helsingfors besluter om saker som berör vår region. Dessutom tar man inte i beaktande goda erfarenheter och resultat, som man uppnått i våra kommuner när det gäller avfallshanteringen.

 

Respektfullt,

 

Kust-Österbottens Företagare rf.

Mikael Fredman,                                                                               Hippi Hovi,

ordförande                                                                                         verkställande direktör

 

Mellersta Österbottens Företagare rf.

Kimmo Hanhisalo,                                                                             Mervi Järkkälä,                           

ordförande                                                                                         verkställande direktör

 

Företagarna i Södra Österbotten rf.                         

Anne Niemi,                                                                                        Heikki Risikko,                                                    

ordförande                                                                                         verkställande direktör

 

Kust-Österbottens Företagare, Mellersta Österbottens Företagare  och Företagarna i Södra Österbotten är tre av 20 regionorganisationer i Företagarna i Finland och har tillsammans 58 lokala företagarföreningar och över 9 700 medlemsföretag. Regionorganisationen främjar tillsammans med de lokala företagarföreningarna verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och företagare i regionen. Regionkontoren finns i Vasa, Karleby och Seinäjoki.  

14.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

.

Företagarföreningarna i Österbotten vill jobba tillsammans med gemensamma krafter

På ett styrelsemöte tisdagen 5.3.2019 beslöt styrelsen för Österbottens Företagarförening med rösterna 7-2 att lägga ner intressebevakningen och ansluta sig till Företagarna i Finland. En avsiktsförklaring, som är första steget till ett enat företagarfält i hela Österbotten, undertecknades nästa dag i Vasa.

- Efter att vår vd Mikael Nyström slutade i december kom det från våra medlemmar en förfrågan om man kunde inleda ett samarbete med Företagarna i Finland istället för att anställa en ny vd. Vi började undersöka saken och det visade sig att majoriteten ville ha en stark gemensam organisation, berättar Ingemar Tåg, ordförande för Österbottens Företagarförening.

Österbottens Företagarförening fortsätter som understödsförening

Österbottens Företagarförening fortsätter verksamheten i form av en understödsförening som ska dela ut bidrag till främst mikroföretag i regionen. Samtliga cirka 720 medlemmar erbjuds möjlighet att ansluta sig till Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens eller Södra Österbottens Företagares lokalföreningar.

De praktiska arrangemangen ska genomföras under våren och till slutet av året beräknas medlemmarna ha hittat nya föreningar. Företagarna i Finland har lokala föreningar i Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Lillkyro, Malax, Pedersöre, Vasa och Vörå.

Även Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, är nöjd över att österbottningarna väljer att skaka hand. – Det är ett bra och historiskt beslut. De svenskspråkiga företagarnas andel i Företagarna i Finland växer. Det betyder starkare intressebevakning och större inflytande. Oberoende av vilken lokalförening de svenskspråkiga företagarna väljer kommer vi att stärka samarbetet och nätverket och se till att de svenskspråkiga företagarnas röst hörs, lovar Pentikäinen.

Planerna klarnar under april

Styrelsemedlemmarna inom Österbottens Företagarförening och förtroendevalda och tjänstemän inom Företagarna i Finland ger sig i april ut för att träffa företagare från Jakobstad i norr till Kristinestad i söder.

Information, kaffe och tilltugg utlovas på följande orter:

Tisdag 2.4. Nykarleby / Vörå, Plats: Juthbacka Herrgård, 66900 Nykarleby, klockan 18.00

Torsdag 4.4. Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Kronoby, Plats: Strandis, Assarskärsvägen 1, 68570 Larsmo, klockan 18.00

Tisdag 16.4. Malax / Korsnäs, Plats: Lunchdisken, Köpingsvägen 10, 66100 Malax, klockan 18.00

Tisdag 23.4. Korsholm / Vasa, Plats: Hotell Vallonia, Centrumvägen 3, Smedsby, 65610 Korsholm, klockan 18.00

Måndag 29.4. Kristinestad / Kaskö, Plats: Jungmann, Sjögatan 8, 64100 Kristinestad, klockan 18.00

Anmäl dig till   eller 050 516 7602, så vi vet hur mycket kaffe vi skall koka.

Lyssnar på företagarna

Planen är att Österbottens Företagarförening fortsätter sin verksamhet normalt fram till den 31 juli. Efter det tar Företagarna i Finland över den svenskspråkiga verksamheten årets sista fem månader.

– Vi vill lyssna på företagarna och höra deras önskemål, säger Nina Niemi från Mellersta Österbottens Företagare.

Tanken är att svenskspråkiga skolningar och evenemang från och med augusti ordnas av ett nätverk som består av Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens och Södra Österbottens Företagare.

Tilläggsuppgifter:

Ingemar Tåg, +358 50 414 5060,                  

Nina Niemi, +358 50 516 7602,