Etsi

Emergency banner

Meddelanden

Mellersta Österbottens Företagares meddelanden

Mellersta Österbotten på femte plats i Företagarna i Finlands kommunbarometer

Ett företagsorienterat beslutsfattande i kommunen är det överlägset viktigaste inom näringspolitiken för företagarna. Bäst klarar sig kommunerna i skötseln av infrastrukturen framgår det av Företagarnas kommunbarometer som Företagarna i Finland låtit göra. 

Iro Research frågade företagarna i enkäten Företagarnas kommunbarometer om deras åsikter om verksamheten i företagets hemkommun. Undersökningen genomfördes 16.2–13.5. Enkäten besvarades av 10 400 företagare runt om i Finland. Företagarna upplever att enkäten är en viktig kanal. Antalet respondenter ökade från föregående motsvarande enkät med över 4 000 företagare. På Mellersta Österbottens Företagares verksamhetsområde fick man totalt 339 svar. Av dessa var 31% ensamföretagare och 81% av respondanterna hade under tio anställda. 

När man ser på den genomsnittliga näringspolitiska helhetsvitsordet för regionerna, steg kommunerna på Mellersta Österbottens Företagares verksamhetsområde med 3,08%, till femte bästa regionen i landet. Riksomfattande talet var 2,97%.

I Kalajoki är företagarna överlägset mest nöjda

Mest nöjda på kommunens verksamhet var företagarna i Kalajoki, där vitsordet var t.o.m. 3,74%. Omedelbart följt av Nivala med 3,56%, Ylivieska 3,33% och Jakobstad med 3,07%. I den riksomfattande klassen för medelstora kommuner med 10.000-50.000 invånare, rankades Kalajoki i Top-10, gällande genomsnittliga näringspolitiska helhetsvitsordet, på en åttånde plats. I Kalajoki ansågs stadens företagsorienterat beslutsfattande, upphandlingspolitik och företagstjänster, vara de viktigaste.

Näringspolitikens ställning i staden sågs som mycket god och man upplevde att man har investerat i infrastrukturen, såsom farleder och telekommunikationsnät, företagsrådgivning, och flera projekt hade utformats för att uppliva hela stadens affärsliv, berättar Mervi Järkkälä, verkställande direktör för Mellersta Österbottens Företagare.

I allmänhet, ansågs nyföretagartjänsterna, finansiell rådgivning och investeringsrådgivning och nätverk, vara de viktigaste företagstjänsterna i regionen. Dessutom ansåg företagare att områdets affärs-, utbildnings- och kompetenstjänster vara viktiga.

I regionen har vi ett mångsidigt utbud av utbildningsmöjligheter, allt från grundskolorna, till yrkeshögskole- och universitets studier. Dessutom har man satsat på läroavtalstjänster, konstaterar Mervi Järkkälä.

Ägarskiftestjänsterna var i samma riktlinje med de riksomfattande resultaten. Emellertid sågs den allmänna effektiviteten i kommunalt beslutsfattande för företag i området såväl som upphandlingar, ha försämrats något sedan den senaste undersökningen. Kommunalbarometern gjordes senast 2018.

Kommunerna bör dela upphandlingarna mer i mindre enheter, vara mer öppna och bjuda företag ännu mer till dialog, särskilt om framtida upphandlingar, kommenterar Mervi Järkkälä. För att upphandlingarna spelar en stor roll för regionens företag, erbjuder företagarorganisationen företagarna en upphandlings -ring, där man får rådgivning i bl.a. formulering av offert, berättar Järkkälä.

Däremot verkar företagarna inte behöva internationaliserings- och mentorstjänster av kommunerna. Internationaliserings- och mentorstjänster erbjuds även av andra, så det verkar som att den egna kommunen inte behövs som aktör för dessa.

Företagarna i Nivala och Ylivieska gav beröm åt kommunens företags- och utbildningstjänster. I Jakobstad var man nöjd med kommunens riktlinjer gällande företagsorienterat beslutsfattande.

– Speciellt under denna coronatid har kontakterna till företagsrådgivarna ökat och kontakter mellan aktörer har intensifierats, berättar Järkkälä. Dessutom skall det nystartade ägarskiftesprojektet smidiggöra ägar- och generationsväxlingar i regionen. Vi vill hålla regionen livskraftig och varje företag är viktig, tilläggar Järkkälä.

Företagen i regionen skulle rekommendera sin egen kommun till andra företagare med förhållandet -12, vilket är något bättre än det nationella förhållandet -14.

12.6.2020

Matti Knutar vald till projektchef för M-Ö:s Företagares ägarskiftesprojekt

Mellersta Österbottens Företagare startar ett två-årigt Sm-företagens ägarskiftesprojekt, vars ändamål är att befrämja ägarskiften på området. Projektet gör samarbete med bl.a. företagsrådgivarna och andra ägarskiftesprojekt på området.

Över 10 000 företag i Finland har inom de närmaste åren, framför sig ett ägarskifte. Det är viktigt för den nationella ekonomin och kommunerna i regionen att hitta en efterträdare eller en köpare för så många livskraftiga företag som möjligt. - Kontinuiteten i företagets livscykel bidrar till att bevara tjänster och jobb i kommunerna, kommenterar Mervi Järkkälä, VD för Mellersta Österbottens Företagare.

Matti Knutar (62) har valts till projektchef för ägarskiftesprojektet. Knutar är civilekonom och filosofi kandidat, tvåspråkig och hemma från Pedersöre. Knutar har gjort sin arbetshistoria bland företag och har lång erfarenhet om företagens hela livscykel. Knutar har tidigare arbetat bl.a. på Nyföretagarcentralen i Uleåborgsregionen och Mellersta Österbotten, som projektchef och företagsrådgivare. Vid Pedersöre kommun arbetade han som näringslivsombudsman  och i Loviisa som tf. näringslivschef. Dessutom har Knutar verkat som projektchef för Centria-yrkesskolans ägarskiftesprojekt åren 2003-2006.

– Min arbetslivserfarenhet har gett mig möjlighet att realistiskt utvärdera företagens utveckling och tillväxtmöjligheter, säger Matti Knutar. Jag har lärt mig att förstå företagarnas behov och använda olika verktyg för att uppfylla dem, tillägger Knutar. 

Knutar börjar som projektchef 15.6.2020 och hans arbetsplats finns på Mellersta Österbottens Företagare kontor, vid Företagshuset Evald i Karleby.

Mer information: Mellersta Österbottens Företagare:

projektchef Matti Knutar tel. 045 261 0887
verkställande direktör Mervi Järkkälä tel. 0500 561 145,

Mellersta Österbottens Företagare är till medlemsantalet den största organisationen inom näringslivet på området, och vars huvuduppgift är intressebevakning för små- och medelstora företag. På området har vi 2 400 företagarmedlemmar, från olika branscher och 22 lokala företagarföreningar. Verksamhetsområdet inkluderar 18 kommuner och vi fungerar som en av regionorganisationerna inom Företagarna i Finland. Över hälften av våra medlemmar är ensamföretagare  www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa

Transport av avfall organiserat av fastighetsägaren måste bevaras i avfallslagen

Vi har fått ett oroande meddelande om att miljöministeriet föreslår att ta bort modellen för avfallstransport som fastighetsägaren organiserar från avfallslagen.

Vi kan inte stödja eller motivera förslaget. Att uppnå nationella återvinningsmål påverkas inte av vilken transportmodell som används i varje kommun eller av vem den sköts. Däremot har det bevisats att finländarnas sorteringsvilja ökar, om den fastighetsspecifika insamlingsskyldigheten utvidgas till olika typer av förpackningsavfall.

I våra regioner har flera kommuner i bruk modellen där fastighetsägaren besluter om avfallshanteringen, den modell man nu har föreslagit att slopa. Vi anser det inte förnuftigt att man i Helsingfors besluter om saker som berör vår region. Dessutom tar man inte i beaktande goda erfarenheter och resultat, som man uppnått i våra kommuner när det gäller avfallshanteringen.

 

Respektfullt,

 

Kust-Österbottens Företagare rf.

Mikael Fredman,                                                                               Hippi Hovi,

ordförande                                                                                         verkställande direktör

 

Mellersta Österbottens Företagare rf.

Kimmo Hanhisalo,                                                                             Mervi Järkkälä,                           

ordförande                                                                                         verkställande direktör

 

Företagarna i Södra Österbotten rf.                         

Anne Niemi,                                                                                        Heikki Risikko,                                                    

ordförande                                                                                         verkställande direktör

 

Kust-Österbottens Företagare, Mellersta Österbottens Företagare  och Företagarna i Södra Österbotten är tre av 20 regionorganisationer i Företagarna i Finland och har tillsammans 58 lokala företagarföreningar och över 9 700 medlemsföretag. Regionorganisationen främjar tillsammans med de lokala företagarföreningarna verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och företagare i regionen. Regionkontoren finns i Vasa, Karleby och Seinäjoki.  

14.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

.

Företagarföreningarna i Österbotten vill jobba tillsammans med gemensamma krafter

På ett styrelsemöte tisdagen 5.3.2019 beslöt styrelsen för Österbottens Företagarförening med rösterna 7-2 att lägga ner intressebevakningen och ansluta sig till Företagarna i Finland. En avsiktsförklaring, som är första steget till ett enat företagarfält i hela Österbotten, undertecknades nästa dag i Vasa.

- Efter att vår vd Mikael Nyström slutade i december kom det från våra medlemmar en förfrågan om man kunde inleda ett samarbete med Företagarna i Finland istället för att anställa en ny vd. Vi började undersöka saken och det visade sig att majoriteten ville ha en stark gemensam organisation, berättar Ingemar Tåg, ordförande för Österbottens Företagarförening.

Österbottens Företagarförening fortsätter som understödsförening

Österbottens Företagarförening fortsätter verksamheten i form av en understödsförening som ska dela ut bidrag till främst mikroföretag i regionen. Samtliga cirka 720 medlemmar erbjuds möjlighet att ansluta sig till Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens eller Södra Österbottens Företagares lokalföreningar.

De praktiska arrangemangen ska genomföras under våren och till slutet av året beräknas medlemmarna ha hittat nya föreningar. Företagarna i Finland har lokala föreningar i Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Lillkyro, Malax, Pedersöre, Vasa och Vörå.

Även Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, är nöjd över att österbottningarna väljer att skaka hand. – Det är ett bra och historiskt beslut. De svenskspråkiga företagarnas andel i Företagarna i Finland växer. Det betyder starkare intressebevakning och större inflytande. Oberoende av vilken lokalförening de svenskspråkiga företagarna väljer kommer vi att stärka samarbetet och nätverket och se till att de svenskspråkiga företagarnas röst hörs, lovar Pentikäinen.

Planerna klarnar under april

Styrelsemedlemmarna inom Österbottens Företagarförening och förtroendevalda och tjänstemän inom Företagarna i Finland ger sig i april ut för att träffa företagare från Jakobstad i norr till Kristinestad i söder.

Information, kaffe och tilltugg utlovas på följande orter:

Tisdag 2.4. Nykarleby / Vörå, Plats: Juthbacka Herrgård, 66900 Nykarleby, klockan 18.00

Torsdag 4.4. Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Kronoby, Plats: Strandis, Assarskärsvägen 1, 68570 Larsmo, klockan 18.00

Tisdag 16.4. Malax / Korsnäs, Plats: Lunchdisken, Köpingsvägen 10, 66100 Malax, klockan 18.00

Tisdag 23.4. Korsholm / Vasa, Plats: Hotell Vallonia, Centrumvägen 3, Smedsby, 65610 Korsholm, klockan 18.00

Måndag 29.4. Kristinestad / Kaskö, Plats: Jungmann, Sjögatan 8, 64100 Kristinestad, klockan 18.00

Anmäl dig till   eller 050 516 7602, så vi vet hur mycket kaffe vi skall koka.

Lyssnar på företagarna

Planen är att Österbottens Företagarförening fortsätter sin verksamhet normalt fram till den 31 juli. Efter det tar Företagarna i Finland över den svenskspråkiga verksamheten årets sista fem månader.

– Vi vill lyssna på företagarna och höra deras önskemål, säger Nina Niemi från Mellersta Österbottens Företagare.

Tanken är att svenskspråkiga skolningar och evenemang från och med augusti ordnas av ett nätverk som består av Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens och Södra Österbottens Företagare.

Tilläggsuppgifter:

Ingemar Tåg, +358 50 414 5060,                  

Nina Niemi, +358 50 516 7602,