Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika

26.9.2019 | 18:00

Paikka

Osuuspankki
Kokous

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n sääntömääräinen vuosikokous.

Kokouksen alussa valtakirjojen tarkastus. OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja Jyrki Rantala kertoo katsauksen OP Keski-Pohjanmaan ja talouden näkymiin.

Käsitellään sääntömääräiset kevät- ja syyskokousasiat (uudet säännöt vahvistettu 11.7.2019)

 

ESITYSLISTA

1 §    Kokouksen avaus

2 §    Kokouksen järjestäytyminen

3 §    Todetaan läsnäolijat

4 §    Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 §    Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

6 §      Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus aluejärjestön toiminnasta ja taloudesta sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

7 §      Päätetään vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toimitusjohtajalle ja tilivelvollisille edellisen tilikauden toiminnasta.

8 §      Valitaan aluejärjestön edustaja tai edustajat ja heille varaedustajat keskusliiton liittokokoukseen sekä päätetään aluejärjestön käytettävissä olevan äänimäärän jakautumisesta edustajille, jollei kokouksessa valtuuteta hallitusta päättämään näistä asioista.

Valtuutettaneen KPY:n hallitus tekemään valinta edustajista vuoden 2020 liittokokoukseen seuraavaan varsinaiseen kokoukseen saakka.

9 §      Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020, käsitellään kannattajajäsenmaksu vuodelle 2020

10 §  Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020

11 §  Päätetään aluejärjestön puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista

12 §  Valitaan aluejärjestön puheenjohtaja sekä vähintään 1 ja enintään 3 varapuheenjohtajaa

13 §    Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11 §:n määräämissä rajoissa.   

14 §  Valitaan hallituksen jäsenet

15 §    Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja sekä päätetään heidän palkkionsa

16 §    Muut asiat

17 §    Kokouksen päättäminen

 

Jäsenyrittäjät tervetuloa.