Etsi

Brexit - hoppas på det bästa, förbered dig för det värsta

Brexit - hoppas på det bästa, förbered dig för det värsta

Aika

16.10.2019 | 9:00 - 12:00

Paikka

Campus Allegro
Koulutus

Tidsfristen för Storbritanniens EU-utträde närmar sig. Utträdet kan träda i kraft redan i höst. EU och medlemsländerna har även berett sig på att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Om resultatet blir ett avtalslöst utträde upphör tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen på Storbritannien med omedelbar verkan.

Vi ordnar ett Brexit -seminarium, där du får information om vad utträdet innebär och hur man kan förbereda sig till det. Seminariet är gratis och svenskspråkigt.

Program:

Öppningsord, Concordia

Brexit – vad innebär det och hur förbereda sig?, Nicola Lindertz, Enhetschef, Enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa, UM

Brexit ur tullens synvinkel, Sune Sjölund, Tullen

Case: Mirka,  Stefan Sjöberg om Mirkas förberedelser för Brexit

Sammanfattning, Thomas Palmgren, Chef för Internationella ärenden, Företagarna i Finland

Avslutningsord, Nina Niemi, kundrelations- och kommunikationschef, Mellersta Österbottens Företagare

 

Anmälningar senast 11.10 till eller 050 516 7602

Förfrågningar: Thomas Palmgren tel. 050 500 3384

 

Organisatörer: Viexpo, Concordia, Företagarna I Finland, Mellersta Österbottens Företagare, Pohjola-Norden

Liitteenä ohjelma suomeksi: 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiseen liittyvä sähköposti