Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sievin Yrittäjät

Sievin Yrittäjät ry on perustettu vuonna 1968. Yhdistyksessämme on tällä hetkellä 63 jäsentä (5/2019) ja kuulumme paikallisyhdistyksenä Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:hyn sekä maamme suurimpaan yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestöön, Suomen Yrittäjiin.

Sievin Yrittäjät ry on Sievissä toimivien yksityisessä omistuksessa olevien yritysten ja yrittäjien etujärjestö.

Paikallisyhdistyksenä järjestömme tärkein tehtävä on edustaa jäsenkuntaamme suhteessa kunnallishallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.

Suomen Yrittäjien jäsenjärjestönä haluamme parantaa paikkakunnallamme yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Tavoitteena on, että menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. Järjestön oman toiminnan lähtökohtana ovat yrittäjyyden perusarvot; vapaus, vastuu ja luovuus.

Jäsenistöömme suuntautuvaa toimintaa ovat mm. kokoukset, tapahtumien järjestäminen (esim. messujen ja markkina/teemapäivien järjestäminen, varainhankinta sekä virkistys- ja vapaa-ajantoiminta.