Etsi

Keski-Suomen hankinta-asiamiespalvelu

MITÄ - Tilaisuuksia, neuvontaa ja viestintää

Keski-Suomen hankinta-asiamiespalvelu järjestää monipuolisesti tapahtumia ja koulutuksia. Tapahtumista ilmoitetaan yrittäjäjärjestön sekä paikallisyhdistysten tapahtumakalenterissa. Hankinta-asiamies tarjoaa lisäksi maksutonta neuvontaa julkisia hankintoja koskevissa asioissa yrityksille sekä hankintayksiköille. Hankinta-asiamiespalvelu viestii ajankohtaisista asioista Keski-Suomen Yrittäjien viestintäkavien välityksellä sekä Facebookissa @kshankintaasiamiespalvelu ja You Tube:ssa.

KENELLE - Keskisuomalaisille yrityksille ja hankintayksiköille

Hankinta-asiamiespalvelu on suunnattu kaikille keskisuomalaisille yrityksille eli tarjoajille ja hankintayksiköille eli hankkijoille, jotka toimivat tai ovat kiinnostuneita toimimaan julkissa hankinnoissa.

MIKSI - Julkisissa hankinnoissa virtaa €uroja

Tiesitkö, että julkisten hankintojen osuus Suomessa on 19,4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja hankintoja tehdään 35 miljardilla eurolla vuodessa (2010). Suunnitelmallisella ja ammattimaisella hankintapolitiikalla luodaan edellytyksiä tarjonnan ja kilpailun lisääntymiseen sekä tehostetaan markkinoiden toimintaa. Julkiset hankinnat tarjoavatkin yrityksille monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. 

MITEN - Yhteistyöllä

Keski-Suomessa on vuodesta 2014 lähtien toteutettu hankinta-asiamies-toimintaa kehittämään julkisten hankintojen toimintaa ja mahdollistamaan pk-yritysten osallistuminen julkisiin hankintoihin entistä paremmin. Toimintaa rahoittavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen Yrittäjät sekä Keski-Suomen kunnat. Hankkeen toimintaa ohjaa ohjausryhmä. Yhteistyötä hankintojen kehittämiseksi tehdään myös kehittämis- ja vaikuttamisfoorumeissa, joita ovat mm. valtakunnllinen hankinta-asiamiesverkosto, Jyväskylän hankintafoorumi ja sotefoorumi sekä erilaiset hankkeet.

KUKA - Keski-Suomen hankinta-asiamies palveluksessasi!

Hankinta-asiamiespalvelua tuottaa Keski-Suomen hankinta-asiamies Veli Puttonen sekä Keski-Suomen yrittäjien toimisto. lue lisää Veli Puttosen ajatuksia julkisista hankinnoista täältä. Ota yhteyttä veli.puttonen@yrittajat.fi tai p. 0500 646 793.

Ajankohtaista

>> Keski-Suomen SOTE-tilannekatsaus 22.8.2017

Esitykset:

sote-ja_maakuntauudistustilannekatsaus_22.8.2017_kati_kallimo.pdf

valinnanvapauskokeilun_kuulumisia_22.8.2017_riitta_pylvanen.pdf

yritysten_valmistautuminen_tulevaan_soteen_22.8.2017_veli_puttonen.pdf

>> Jyväskylän hankintailta 30.5.2017

Jyväskylän hankintaillan materiaali on julkaistu kaupungin sivuilla www.jkl.fi/hankinnat >> Lisätietoa ja materiaalia: www3.jkl.fi/hankinnat/yrittajailta/hankintailta%2030.5.2017.pdf. Hankintaillasta voit lukea lisää täältä.

>> Maakunnallinen julkisten hankintojen seminaari 30.3.2017

Kiitos osallistumisesta Maakunnalliseen julkisten hankintojen seminaariin 30.3.2017. Hankintalain uudet mahdollisuudet -seminaaripäivän esitykset näet täältä ja fiiliksiä somessa #hankinnat #hankintaseminaari. Seminaarista voit lukea lisää täältä.

>> Keski-Suomen kuntien pienhankintakanavat

Pienhankinnoiksi kutsutaan hankintoja, jotka alittavat kansalliset kynnysarvot. Hankintalaki ei siis koske pienhankintoja, jolloin pienhankintojen tarkoituksenmukainen, hankinnan laatuun ja laajuuteen soveltuvien hankintatapojen soveltaminen jää hankintayksiköiden omaan harkintaan. Katso ​kynnysarvot 1.1.2016 lähtien. Keski-Suomen kuntien pienhankintakanavat näet täältä.

Hyödyllisiä linkkejä

www.yrittajat.fi/kunta

www.hankintailmoitukset.fi

www.hankinnat.fi

www.tem.fi/julkisethankinnat

sotesoppaa_syyskuu2016.pdf