Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Julkiset hankinnat

Yhteistyöllä hyviin hankintoihin

Julkisten hankintojen osuus Suomessa on 19,4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja hankintoja tehdään 35 miljardilla eurolla vuodessa (2010). Hankintapäätöksillä on suuri taloudellinen merkitys, suunnitelmallisella ja ammattimaisella hankintapolitiikalla luodaan edellytyksiä tarjonnan ja kilpailun lisääntymiseen ja tehostetaan markkinoiden toimintaa. Yrityksille julkiset hankinnat tarjoavat monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankintamenettelyjä hienosäätämällä voidaan edesauttaa merkittävästi paikallisten ja pienten yritysten osallistumista julkisiin tarjoiluskilpailuihin. Julkisten toimijoiden ja yrittäjien hankintaosaamisen kehittäminen sekä hyvä tiedonvälitys parantavat yrittäjien mahdollisuutta onnistua tuottamaan laadukkaita ja kilpailukykyisiä palveluita ja tuotteita markkinoille.

Keski-Suomen hankinta-asiamies

Veli Puttonen
p. 0500 646 793,
Hankintaosaamisen kehittäminen ja palvelut yrityksille sekä hankintayksiköille

Keski-Suomen pienhankintapalvelu

Julkiset hankinnat HILMA -tietokanta