Etsi

Julkiset hankinnat

Yhteistyöllä hyviin hankintoihin

Julkisten hankintojen osuus Suomessa on 19,4 prosenttia bruttokansantuotteesta ja hankintoja tehdään 35 miljardilla eurolla vuodessa (2010). Hankintapäätöksillä on suuri taloudellinen merkitys, suunnitelmallisella ja ammattimaisella hankintapolitiikalla luodaan edellytyksiä tarjonnan ja kilpailun lisääntymiseen ja tehostetaan markkinoiden toimintaa. Yrityksille julkiset hankinnat tarjoavat monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankintamenettelyjä hienosäätämällä voidaan edesauttaa merkittävästi paikallisten ja pienten yritysten osallistumista julkisiin tarjoiluskilpailuihin. Julkisten toimijoiden ja yrittäjien hankintaosaamisen kehittäminen sekä hyvä tiedonvälitys parantavat yrittäjien mahdollisuutta onnistua tuottamaan laadukkaita ja kilpailukykyisiä palveluita ja tuotteita markkinoille.

Hankinta-asiamies auttaa kuntia ja yrityksiä yhteisen kielen löytämisessä

Keski-Suomessa on vuodesta 2014 lähtien toteutettu hankinta-asiamiespalveluhanketta kehittämään julkisten hankintojen toimintaa maakunnallisesti ja mahdollistamaan pk-yritysten osallistuminen julkisiin hankintoihin entistä paremmin. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen Yrittäjät sekä Keski-Suomen kunnat.

Keski-Suomen hankinta-asiamiespalvelu järjestää tilaisuuksia ja tiedottaa ajankohtaisista hankinta-aiheisista teemoista. Hanke mahdollistaa lisäksi hankinta-asiamiehen maksuttoman neuvontapalvelun julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa kaikille keskisuomalaisille yrityksille sekä hankintayksiköille.

Keski-Suomen hankinta-asiamiespalveluhanke

Keski-Suomen hankinta-asiamies

Keski-Suomen pienhankinnat

Julkiset hankinnat HILMA -tietokanta