Etsi

Yritysvaikutusten arviointi

Tuloksellinen elinkeinopolitiikka edellyttää vaikutusten etukäteisarviointia ja toteutuvien vaikutusten seurantaa

Yritysvaikutusten arvioinnin tavoitteena on kehittää kunnallista päätöksentekoa siten, että päätösten yritysvaikutuksia arvioitaisiin ennakkoon ja systemaattisesti. Suurin osa kunnissa tehtävistä päätöksistä vaikuttaa tavalla tai toisella yritysten toimintaedellytyksiin. Yrittäjälähtöisyys ja yrittäjämäinen ajattelutapa päätöksenteossa ovat tärkeitä edellytyksiä alueelllisen yritystoiminnan kehittymiselle. Yritysvaikutusten arvioinnilla luodaan parempia toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin, päätettiinpä sitten koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspolitiikasta.

Onnistunut YRVA-menettely on:

  • osa kunnan arkista päätöksentekoa
  • säännönmukaista, aktiivista ja vuorovaikutuksellista
  • mukana varhaisessa vaiheessa vaihtoehtoja kartoitettaessa
  • suunnitelmallista ja jatkuvaa
  • sitoutuneiden osapuolien luonnollinen toimintamalli

Jyväskylän yhteiskuntavaikuttamisen yrva ryhmän muodostavat Jyväskylän Yrittäjät ry, Jyvässeudun Yrittäjät ry sekä Korpilahden Yrittäjät ry. YRVA-asioissa voit olla yhteydessä oman paikkakuntasi paikallisyhdistyksen puheenjohtajaan, yhteystiedot löydät täältä tai Yrva-ryhmän puheenjohtajaan.

Yrva-ryhmän puheenjohtaja
Seija Kiiskilä

Futures Garden
seija (at) futuresgarden.fi
Puh. 040 411 2554
www.futuresgarden.fi