Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kaupunkiyhteistyöryhmä

Tuloksellinen elinkeinopolitiikka edellyttää vaikutusten etukäteisarviointia ja toteutuvien vaikutusten seurantaa

Kaupunkiyhteistyöryhmän tavoitteena on kehittää kunnallista päätöksentekoa siten, että päätösten yritysvaikutuksia arvioitaisiin ennakkoon ja systemaattisesti. Suurin osa kunnissa tehtävistä päätöksistä vaikuttaa tavalla tai toisella yritysten toimintaedellytyksiin. Yrittäjälähtöisyys ja yrittäjämäinen ajattelutapa päätöksenteossa ovat tärkeitä edellytyksiä alueelllisen yritystoiminnan kehittymiselle. Yritysvaikutusten arvioinnilla luodaan parempia toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin, päätettiinpä sitten koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspolitiikasta.

Kaupunkiyhteistyöryhmä muodostuu Jyväskylän alueen kolmen paikallisyhdistyksen Jyväskylän, Jyvässeudun ja Korpilahden Yrittäjien jäsenistä. Toiminnan tavoitteena on yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa ylläpitää ja rakentaa edellytyksiä yrityksille ja yrittäjyydelle.

Kaupunkiyhteistyöryhmän tavoitteena on olla:

  • osa kunnan arkista päätöksentekoa
  • säännönmukaista, aktiivista ja vuorovaikutuksellista
  • mukana varhaisessa vaiheessa vaihtoehtoja kartoitettaessa
  • suunnitelmallista ja jatkuvaa
  • sitoutuneiden osapuolien luonnollinen toimintamalli

 

Lisätietoa Kaupunkiyhteistyöryhmän toiminnasta

Kaupunkiyhteistyöryhmän puheenjohtaja/Jyväskylän Yrittäjien varapuheenjohtaja Jari Parkkisenniemi p. 050 355 5087,  .

Jyvässeudun Yrittäjien puheenjohtaja Päivi Leminen p. 040 578 5873,   

Korpilahden Yrittäjien puheenjohtaja Seppo Turunen p. 0400 245 537,