Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Visio, missio ja arvot

Arvot, missio ja visio

Vapaus

Olemme vapaita toteuttamaan itseämme, luovuuttamme  ja hyvinvointia yrittäjinä.

Vastuu

Omalla yrittäjyydellämme kannamme vastuuta kilpailukykyisen yhteiskunnan ja maakunnan edistämisestä.

Uudistuminen

Huolehdimme kyvystämme  uudistuvasti  edistää ja johtaa yrittäjyyden vahvistumista.

 

Järjestömme  tehtävä on yhdessä toimien vahvistaa yrittäjien menestymistä ja sitä kautta koko maakunnan sekä Suomen kilpailukykyä.

Keski-Suomi on vuonna 2020  yrittäjyysyhteiskunta. Maakunnan hyvinvointi, menestys ja kasvu perustuvat uudistuvalle yrittäjyydelle.