Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arvot, missio ja visio

Rohkeus

Ajamme pelkäämättä yrittäjän asiaa. Kerromme asiat niin kuin ne ovat. Rohkeutemme perustuu tietoon, että yrittämisen vapaus ja menestyvät yritykset ovat koko yhteiskunnan etu. Hyvinvointiyhteiskunnan perustan luovat hyvinvoivat yritykset ja yrittäjät.

Luotettavuus

Perustamme kannanottomme parhaaseen mahdolliseen tietoon ja otamme huomioon koko yhteiskunnan. Osaamisemme ja yhteistyökykymme ovat edellytys pitkäjänteiselle edunvalvontatyölle. Luotettavuus on edellytys keskinäiselle luottamukselle, joka on perustana myös järjestömme uudistamiselle. Osoitamme, että yrittäjän sanaan voi luottaa.

Uusiutuminen

Haluamme muuttaa maailmaa mutta myös itse muuttua sen mukana. Yrittäjien ja yritysten moninaistuminen, yrittäjyyden uudet muodot ja digitalisaatio ovat muutosvoimia, joissa haluamme olla mukana — emme vain vietävänä. Emme pelkää uudistaa järjestöämme ja parantaa osaamistamme ajan ja yrittäjien vaatimusten mukaisesti.

 

 

Keski-Suomen Yrittäjien missio on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita KeskiSuomessa ja koko maassa.

Visiomme on rakentaa Keski-Suomen Yrittäjistä maakunnan houkuttelevimman yrittäjien verkoston.