Etsi

Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen uudet jäsenehdokkaat

Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 2020 sekä uudet jäsenet 2020-2021 valitaan syyskokouksessa 18.11.2019.

EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI:

Tapu Holttinen, Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin puheenjohtajana?

Olen koulutus- ja konsultointialan yrittäjä. Päätyöni on valmentaa johtamisen, oppimisen ja yrittäjyyden kulttuureja pk-yrityksissä. Työni antaa näköalan tarkastella suomalaisessa yrittäjyydessä kulloinkin valloillaan olevia trendejä ja arjen ilmiöitä. Saan myös omalta osaltani olla mukana rakentamassa yrittäjyyden ekosysteemiä.

Viimeaikoina olen erityisesti sukeltanut aloittavien yrittäjien sekä omistajanvaihdosten maailmaan. Koko yrittäjäurani olen sparrannut ja valmentanut pk-yrityksiä kasvuun paremman johtamisen avulla. Omaan vahvan osaamisen yrittäjyyskasvatuksen saralla. Olen myös työskennellyt kuntien ja alueiden elinvoiman lisäämiseksi.

Keski-Suomen Yrittäjiin tuon puheenjohtajana vahvan halun kehittää yrittäjien omaa järjestöä jäsenistöä kuunnellen ja kohdaten. Olen utelias, puhun suoraan ja tuon porukkaan hyvää fiilistä. Paneudun asioihin huolella ja kehitän itseäni näkemään mikä kulloinkin on olennaista Olen päämäärätietoinen ja ripeä tekijä, jolla on laajat verkostot sekä vahvaa johtamis- ja vaikuttamisosaamista.

Vuoden työn jälkeen ymmärrän paremmin mitä aluejärjestön puheenjohtajana toimiminen vaatii. Haluan jatkaa tässä työssä ja tehdä parhaani keskisuomalaisten yrittäjien parhaaksi.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtajan?

Vuosi sitten vastasin kysymykseen tavalla, joka mielestäni on tänä vuonnakin relevantti.

Strateginen johtamisosaaminen - johtajana tähtään tulevaisuuteen strategisesti, pitkäjänteisesti ja tuloshakuisesti. Kannan vastuuta ja tartun vaikeisiinkin asioihin. Olen utelias ja rohkea uudistaja, joka tekee kehittämistyötä perinteitä ja historiaa kunnioittaen.

Innostava ihmisten sparraaja - johtajana uskon yhdessä ajatteluun ja tekemiseen. Tuen yksilöitä tuomaan parhaat puolensa esiin yhteiseksi hyväksi. Kuulemani mukaan kannustan ja energisoin ihmisiä. Tärkeää minulle on hyvä fiilis ja tekemisen hauskuus.

Positiivinen ja sisukas asenne - johtajana haluan katsoa asioita positiivisten vaihtoehtojen kautta. Haluan muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi, saada asioita aikaan. Olen avoin etsimään toimivia ratkaisuja ja keskityn onnistumiskokemuksiin. Näen myös hyvän tässä ja nyt.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Minulle kaikenlainen yrittäjyys on kaunista ja arvokasta. Haluan olla edistämässä moninaisen yrittäjyyden kasvua ja kehitystä maakunnassamme. Haluan olla kehittämässä vaikuttavaa ja tuloksellista yhteistyötä yrittäjyyden edistämiseksi eri toimijoiden kanssa. Haluan edelleen jatkaa positiivisen jäsenkokemuksen, yrittäjien bisnesverkoston, tuloksellisen vaikuttamistyön sekä merkityksellisen luottamushenkilökokemuksen kehittämistyötä.

Positiivinen jäsenkokemus:

Meidän on entistä rohkeammin mietittävä millaista jäsenkokemusta tuotamme? Mikä toiminnassa on hyvää ja mitä pitää välttää? Miten osaamme kuunnella jäsenen odotuksia, toiveita ja tarpeita? Miten rakennamme entistä vahvempaa yrittäjien yhteisöä ja verkostoa jäsenillemme?

Houkutteleva bisnesverkosto: 

Järjestömme voi olla parempi alusta jäsenten bisneksen kehittämiselle. Voimme tutkia, millä keinoilla voimme sparrata toistemme liiketoimintaa ja löytää toisistamme kumppanuuksia tai asiakkaita. Parantaa voimme myös hyvinvoinnin sekä osaamisen kehittymisen tukemisessa, yrittäjän bisneksen parhaaksi.

Tuloksellinen vaikuttaminen:

Elinvoiman lisäämiseksi on tehtävä entistä tuloksellisempaa ja vuorovaikutteisempaa yhteistyötä kuntien ja maakunnan kanssa. Yrittäjille tärkeissä asioissa tarvitaan myös valtakunnan tason vaikuttamistyön tehostamista. Yrittäjyyden olosuhteiden kehittäminen edellyttää aktiivista verkostoitumista ja vahvaa yhteistyötä. Medianäkyvyyttä vaikuttamisen keinona on edelleen edistettävä.

Merkityksellinen luottamushenkilötyö:

Luottamushenkilöiden on koettava järjestötyö merkitykselliseksi. Heidän on tultava paremmin kuulluksi, saatava riittävästi tukea ja työkaluja paikallisen järjestötoiminnan toteuttamiseksi. Haluan varmistaa, että luottamushenkilöt innostuvat sekä saavat positiivista palautetta työstään. Olemme onnistuneet, kun luottamushenkilöt suosittelevat järjestötyötä toisille yrittäjille.

 

EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI:

Johanna Soilu, Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin varapuheenjohtajana?

Työskentelen muodin ja tapahtumatuotantojen parissa. Olen stailisti-juontaja-kouluttaja. Yritykseni on reilut kymmenen vuotta toiminut malli- ja muotibusineksessa, lähinnä elävöittäen keskusta-alueita Jyväskylän lisäksi mm. Tampereella, Kuopiossa ja Helsingissä. Järjestämämme Muotipäivät -tapahtumat täyttää 15 vuotta vuonna 2020. Olin mukana Jyväskylän Yrittäjien ja Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry:n (Jekku) hallituksissa lähes 8 vuotta (2011-2018), joista viimeiset vuodet molemmissa hallituksissa varapuheenjohtajana. Jäätyäni pois Jyväskylän Yrittäjien ja Jekun hallituksista, hyppäsin mukaan Keski-Suomen Yrittäjien hallitukseen kun tulin valituksi varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2019. Vuosi on ollut antoisa ja mielelläni jatkan varapuheenjohtajana yrittäjyyden parissa vielä toisen kauden. Yritykseni Fashion Unit Oy on mm. palkittu valtakunnallisella nuorelle yrittäjälle jaetulla Kultainen Oras -kannustuspalkinnolla vuonna 2015 ja Jyväskylän Yrittäjä 2011 -palkinnolla.

Mukanani tuon laajan verkoston ympäri Suomea, osaamiseni ja yrittäjänäkökulmani niin omistajan roolissa kuin perheellisenä, äitinä.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajan?

Olen avulias, ennakkoluuloton ja kannustava työntekijöideni sanoin. Olen reilu, luotettava ja aikaansaava. Luonteeltani olen yrittäjä, aina jotain kehittämässä ja uudistamassa sekä luomassa jotain uutta. Olen kuitenkin sinnikäs, joskus jopa liiankin. Yritän ja teen parhaani yhteisen tavoitteen ja päämäärän saavuttamiseksi. Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja nähnyt yrittäjyyttä aina ympärilläni.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yrittäjän sosiaaliturvan asiat ja yrittäjän aseman parantaminen on lähellä sydäntä. Haluan olla myös edistämässä yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Yrittäjyyden puolesta puhuminen on itselle luontevaa ja paljon siitä käyn puhumassa eri sektoreilla. Jäsenhankinta ja uusien yrittäjä-teemaisten tapahtumien järjestäminen kiinnostaa. Ilokseni saan toimia Vuoden 2020 Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien ideointiryhmän puheenjohtajana ja täten voin olla mukana antamassa panokseni Jyväskylässä järjestettävään merkittävään yrittäjätapahtumaan.

 

Kimmo Valkeinen, Karstulan Yrittäjät

 

EHDOLLA HALLITUKSEEN:

Satu Ässämäki, Jyväskylän Yrittäjät

Millä alalla työskentelet ja mitä toisit mukanasi Keski-Suomen Yrittäjiin hallitukseen?

Työskentelen yritystekstiilien, yritysnäkyvyyden ja liikelahjojen parissa. Tapaan päivittäin ison määrän yrittäjiä monilta eri aloilta, pienistä ja suurista yrityksistä ja kaikista näistä ihanista kohtaamisista saan myös hyvän käsityksen siitä, mitä on yrittäjän arki ja minkälaisia asioita siihen järjestöltäkin kaivattaisiin. Osaan katsoa asioita monenlaisten yrittäjien ja yritysten näkökulmasta, huolimatta siitä, missä päin maakuntaa, millä alalla tai minkäkokoisissa yrityksissä toimitaan.

Olen ollut 2 vuotta mukana Jyväskylän yrittäjien hallituksessa ja olen myös mukana Jyväskylän Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien suunnitteluryhmässä.

Mitkä kolme vahvuuttasi tekevät sinusta erinomaisen Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenen?

Olen avoin ja empaattinen keskustelija, mutta samalla myös asioihin tarttuva rohkea ratkaisija, joka pyrkii aina parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen.

Avoimen keskustelun kautta me saamme arvokasta tietoa siitä, mitä alueen yrittäjät kaipaavat yrittäjäyhdistykseltä. Perinteitä pitää kunnioittaa, mutta sen lisäksi on tehtävä rohkeasti uudistuksia, jotta jäsenkokemus olisi entistäkin parempi ja tavoittaisimme laajemman joukon yrittäjiä.

Mitkä yrittäjyyden teemat ovat sinulle tärkeitä ja miten haluaisit kehittää yrittäjyyttä Keski-Suomessa?

Yritysten ja yrittäjien hyvinvointi maakunnassa. Siihen kuuluu mielestäni niin sosiaaliturvan ja toimintaympäristön parantaminen kuin verkostotkin. Nämä ovat edellyksiä myös sille, että maakunnan yritykset menestyvät. Tämä vaatii myös avointa vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa.

Jäsenkokemus ja uusien jäsenten tavoittaminen. Meidän täytyy pystyä rohkeasti uudistamaan palveluitamme ja elää mukana yrityskentän jatkuvassa muutoksessa. Tämä pitää saada näkyviin myös luottamustehtävissä. Mahdollisimman laaja edustus yrittäjäkentästä saa meidät ymmärtämään jäsenistöä paremmin ja laajemmin.

Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Jyväskylässä lokakuussa 2020 ovat upea paikka tuoda esille valtakunnallisestikin sitä osaamista mitä meiltä löytyy Keski-Suomesta! Medianäkyvyys on tärkeää koko järjestön ja vaikuttamisen kannalta.

 

Maria Kokko, Äänekosken Yrittäjät

 

surffailet huoletta elisa