Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Jämsän ja Jämsänkosken Yrittäjät

Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat alueella toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten etujärjestö, jotka valvovat yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla.
 
Jämsän ja Jämsänkosksen Yrittäjäyhdistykset
 
·        Tarjoavat Suomen Yrittäjien jäsenedut
·        Tarjoavat Keski-Suomen Yrittäjien jäsenedut
·        Järjestää koulutus– ja esitelmätilaisuuksia
·        Huolehtii virkistys– ja vapaa-ajan toiminnasta
·        Kokoaa yksityisen yrittäjäkunnan kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi
·        Tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä  kotikunnassaan että yleensä
·         Edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnallishallintoon tekemällä sille  yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja 
          työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä esityksiä