Toimintasuunnitelma 2017 | Yrittajat.fi

Etsi

Toimintasuunnitelma 2017

Jyväskylän Yrittäjien syyskokous 16.11.2016 hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Jyväskylän Yrittäjien toiminnan kantavana teemana vuonna 2017 on #yrittäjyyspääkaupunki (eng. #businessjkl). Teeman kautta halutaan tuoda esiin paikallista yrittäjyyttä, aktiivista paikallisyhdistystoimintaa ja erityisesti olla mukana kehittämässä Jyväskylää entistä yrittäjäystävällisemmäksi kaupungiksi.

Yrittäjän näkökulmasta #yrittäjyyspääkaupunki – teeman tavoitteena on tuottaa aktiivista ja monipuolista jäsentoimintaa paikallisille yrittäjille yhdessä kumppaneiden kanssa. Toiminnalla pyritään luomaan entistä monipuolisempia verkostoja ja erityisesti paikallista #yrittäjyyspääkaupunki – hengen mukaista yhteishenkeä.

Yritystoiminnan osalta ”yrittäjyyspääkaupunki –teema sisältää edelleen paikallisyhdistykselle tärkeän vaikuttamistoiminnan suhteessa kaupunkiin ja muihin tahoihin. Tavoitteena on teeman mukaisesti edistää yritystoimintaa parhaiten tukevien käytäntöjen syntymistä Jyväskylään.

Yrittäjyys – näkökulmasta #yrittäjyyspääkaupunki – teemalla pyritään lisäämään yrittäjyyden ja paikallisyhdistyksen näkyvyyttä ja viestintää paikallisesti niin nykyisille jäsenille, sidosryhmissä kuin potentiaalisille jäsenillekin. Tavoitteena on että Jyväskylän yrittäjät on ”yrittäjyyspääkaupungin houkuttelevin yrittäjille suunnattu järjestö ja vaikuttavin yrittäjyyden viestin eteenpäin viejä paikallisesti.

 

toimintasuunnitelma_2017_jyvaskylan_yrittajat.pdf