Etsi

Toimintasuunnitelma 2018

Jyväskylän Yrittäjien syyskokous 14.11.2017 hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Jyväskylän Yrittäjien toiminnan kantavana teemana vuonna 2018 on KOHTAAMISIA. Teeman kautta halutaan tuoda esiin yrittäjäjärjestön merkitystä erilaisten kohtaamisien mahdollistajana ja sen myötä syntyvän kehityksen ja vaikuttamisen alustana.

Tapahtumien kautta pyritään luomaan erilaisia kehittymisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia yhdessä kanssayrittäjien kanssa. Vaikuttamistyössä kohtaamisia luodaan niin kunnan päättäjien kuin muidenkin sidosryhmien kanssa, jotta yrittäjien ääni saadaan kuuluviin siellä, missä tarve on.

Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kaupunkivaikuttaminen

Kaupunkivaikuttamisessa vuonna 2018 keskitytään YRVA-yhteistyön kautta foorumikäytäntöjen edelleen kehittämiseen sekä erityisesti elinvoimayksikön kanssa tapahtuvan yhteistyön rakentamiseen. Tulevaa maakunta- ja soteuudistusta seurataan aktiivisesti ja pyritään osallistumaan myös siinä vaikuttamistyöhön pk-yritysten aseman turvaamiseksi. Maakuntavaltuustovaaleihin pyritään samaan paljon yrittäjäehdokkaita.

Yrittäjien yhdistäminen

Suunnitellaan ja järjestetään aktiivisesti jäsentapahtumia huomioiden eri kohderyhmät. Tapahtumien avulla pyritään edistämään yrittäjien välisten verkostojen ja yhteishengen syntymistä, sekä lisäämään jäsenaktiivisuutta. Pidetään yllä jo perinteisiksi muodostuneita tapahtumia ja lisäksi järjestetään mm. matka EU:hun Brysseliin sekä eduskuntaan. Tapahtumasuunnittelussa pyritään aktivoimaan yhteistyökumppanit mukaan jo suunnitteluvaiheessa.
 

Jäsenviestinnän tehostaminen

Jäsenviestinnän tehostaminen viestintä- ja markkinointisuunnitelma muodossa, jossa määritelty työnjako Keski-Suomen yrittäjien toimiston kanssa.  Viestinnällä pyritään lisäämään jäsenyrittäjien ajantasaista tietoa käytännön vaikuttamistyöstä ja tapahtumista.

Kansainvälisyys

Kansainvälistyvän yrittäjyyden ja yritystoiminnan huomioiminen osana Jyväskylän Yrittäjien toimintaa vaatii edelleen kehittämistä. Toiminnassaan Jyväskylän Yrittäjät toteuttaa tapahtumia ja kohtaamisia, joissa huomioidaan yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjien kansainväliseen osaamiseen liittyviä tarpeita.