Etsi

Toimintasuunnitelma 2019

Jyväskylän Yrittäjien syyskokous 14.11.2018 hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

Jyväskylän Yrittäjien toiminnan kantavana teemana vuonna 2019 on ELINVOIMAA JA ENERGIAA.

Teeman kautta halutaan tuoda esiin yrittäjäjärjestön merkitystä yrittäjien ja yritysten elinvoiman mahdollistajana ja sitä kautta tuoda kaupunkiin positiivista energiaa ja yrittäjäasennetta. Tätä toteutetaan mahdollistamalla yrittäjille kohtaamisia muiden yrittäjien kesken tapahtumissa, järjestämällä koulutuksellisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä vaikutetaan tiedottamalla ja aktiivisesti toimimalla yrittäjyyden edellytyksiin.

Teeman kautta halutaan nostaa esille yrittäjien jaksamista ja hyvinvointia sekä yritysten kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia. Vaikuttamistyössä elinvoimaa ja energiaa luodaan niin kunnan päättäjien kuin muidenkin sidosryhmien kanssa, jotta yrittäjyysvaikutukset huomioidaan päätöksenteon arjessa. 

 

Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet

Tammikuussa järjestäytymiskokouksessa valitaan kolme varapuheenjohtajaa, joilla kullakin on oma vastuualueensa ja niihin liittyvät työryhmät. Hallituksen jäsenet jakautuvat varapuheenjohtajien vetämiin työryhmiin. 

Vuoden 2019 teeman mukaisesti konkreettiset tavoitteet työryhmille liittyvät Yrittäjän hyvinvointiin, Yrittäjämyönteiseen päätöksentekoon ja Yrityksen elinvoimaan. Ryhmät suunnittelevat vuosikalenterinsa ja toiminnan tavoitteet vuoden 2019 teeman mukaisesti. Vuoden aikana seurataan jatkuvasti ajankohtaisia ja tärkeitä asioita ja reagoidaan niihin.