Etsi

Vaikuttaja II (ent.POMO II)

Vaikuttaja II (ent.POMO II)

Aika

15.3.2019 | 9:00 - 16.3.2019 | 15:00

Paikka

Jyväskylä


Vaikuttaja I, II ja III (entinen POMO I-III)

Uudet nimet kuvaavat paremmin luottamushenkilöille tarkoitettujen tapahtumien sisältöä ja tavoitetta.
Suomen Yrittäjien järjestämät luottamushenkilökoulutukset ovat aktiiveille vaikuttajaväylä, joka sisältää ainutlaatuisen Vaikuttaja -koulutustuotteen ja mahdollisuuden päästä vaikuttamaan yrittämisen edellytyksiin erilaisissa luottamushen-kilötehtävissä

  • paikallisesti,
  • alueellisesti ja
  • valtakunnallisesti.

Samalla yrittäjä oppii uutta ja vahvistaa verkostojaan, joista molemmista on hyötyä myös omassa liiketoimin-nassa.

Vuoden 2019 toiminnan kehittämisen painopisteitä ovat nuoret ja isot kaupungit, jotka vaikuttavat läpileikkaavasti kaikkiin em. ohjelmasisältöihin.