Etusivu > Keski-Suomen Yrittäjät > Keurusseudun Yrittäjät > Kaupan Keskus Keuruu Kehittamishanke Yhdessa Enemman

Etsi

Emergency banner

Kaupan keskus Keuruu-kehittämishanke Yhdessä enemmän

 

 

Kaupan keskus Keuruu-kehittämishanke Yhdessä Enemmän

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016- 30.8.2019

Kaupan keskus Keuruu-kehityshankkeessa Yhdessä enemmän keskitytään parantamaan mukana olevien yritysten palveluita, osaamisen tasoa, lisäämään yhdessä tekemistä ja verkostoitumista, viihtyisyyttä ja alueen yleistä vetovoimaisuutta. Hanke tukee alueen muuta kehittämistoimintaa ja hankkeessa saatavat tulokset on tarkoitus juurruttaa pitkäkestoiseksi toiminnaksi. Hankkeessa kuullaan myös nuorten yrittäjien ääntä ja osallistetaan heitä yhteiseen toimintaan.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Keuruun kaupungin, Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n, alueen yritysten, yhdistysten sekä muiden mukana olevien tahojen kanssa tavoitteenaan yhteisen tekemisen malli, joka jää elämään. Hankkeen pääasiallinen toiminta-alue on Keuruun keskusta: ydinkeskusta, Yliaho, Terva ja Karjola

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia tapoja palvelujen kehittämiseksi, vetovoiman lisäämiseksi ja matkailun edistämiseksi sekä synnyttää uusia palvelupaketteja yritysten välille. Luodaan malli yhteisten voimavarojen hyödyntämisestä konkreettisten tulosten saavuttamiseksi entistä palvelukykyisemmän, idearikkaamman ja koordinoidumman yhteisen Kaupan keskus Keuruun edistämiseksi. Syntyy kaupallisten tapahtumien vuosikello sekä mukana olevien yritysten tiedotussunnitelma. Keuruun keskusta näyttäytyy entistä houkuttelevampana paikkana uusille yrityksille, alueesta kiinnostuneille uusille asukkaille sekä alueelle muuttaville työntekijöille. Käynnistyy uusi yritysryhmä- tai yrityskohtainen kehittämishanke, jossa mukana olevilla yrityksillä on myös investointitavoitteita.

Hankkeessa tehdään selvitys mukana olevien yritysten osaamisen kehittämistarpeista ja tarvelähtöisesti toteutaan vähintään kaksi perehdytystilaisuutta hankkeen aikana. Hankkeessa toteutetaan vuosittain työpajoja, joissa kehitetään yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeen tuloksena yhteisen tekemisen toimintamalli lujittuu hakkeessa mukana olevien tahojen kanssa. Löytyy uusia ja rohkeita kehittämistapoja alueen palveluiden kehittämiseksi, vetovoiman lisäämiseksi ja matkailun edistämiseksi. Alueen elinkeinoelämä virkistyy sekä hankkeen toiminta-alue näyttäytyy entistä houkuttelevampana paikkana uusille yrityksille.

Hankkeen tuloksista raportoidaan säännöllisesti hankkeen nettisivuilla.

Hankkeen hakija

Keurusseudun Yrittäjät ry

Yhteistyötahot

Keuruun kaupunki

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Keurusseudun Yrittäjät ry

Paikalliset yritykset,

Hankkeen hyödynsaajina ovat:

- alueen yritykset

- alueen asukkaat

- elinkeinoelämä

Hankkeen kesto on 1.9.2016-30.8.2019 (jonka aikana projektipäällikkö on 24 kk palkattuna)

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Tiina Sammallahti


Puhelinnumero 040-1547902

Rahoittajat

EU:n Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 

ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän Vesuri-ryhmä ry