Etsi

Go Korpilahti Go -hanke

Go Korpilahti Go –hankkeen tavoitteena on lisätä Korpilahden alueen elinvoimaisuutta ja positiivista henkeä. Alueella vieraileville, niin kuin alueella asuvillekin luodaan helppoja tapoja löytää alueen palvelut. Alueen voimavaroja halutaan hyödyntää paremmin, muun muassa Korpilahdella sijaitsee Unescon maailmanperintökohde, Struven ketjun, Oravivuoren mittauspiste
sekä lukuisia muita matkailukohteita.

Hankkeen aikana käynnistetään Korpilahden brändääminen Jyväskylän kaupunginosana. Brändityöryhmän tavoitteena on löytää alueen brändihelmi ja tuoda kestävästi se eri toimijoiden hyödynnettäväksi. Hankkeessa kartoitetaan eri yritysten kehittämistarpeita, tarpeen mukaan näille ryhmille perustetaan omia kehittämishankkeita. Keskiössä on mm. matkailu. Yrittäjien osaamista lisätään erilaisten työpajojen avulla, yrittäjien tarpeiden mukaan.

Korpilahden alueesta tuotetaan video- ja kuvamateriaalia brändäämis- ja markkinointikäyttöön. Muita konkreettisia toimia ovat yhteismarkkinoinnin suunnitteleminen ja toteutus sekä erilaisten kylätapahtumien, markkinoiden ja palveluiden kokoaminen yhteisille sivustoille ja esitteisiin.

Yhteistyötä teemme Alkio-opiston ja Maailmanperinnöstä voimaa- hankkeen kanssa, esimerkiksi tapahtumien järjestämisen ja alueen yhteismarkkinoinnin muodossa.

Hankkeen tuloksena syntyvät uudet palvelut ja palvelujen löytämiskanavat hyödyttävät niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoita maalta ja vesiltäkin.

Hanke on kolmivuotinen (syksy 2016- kevät 2019). Hanke Korpilahden Yrittäjien ja Alkio-opiston kannatusyhdistys ry:n yhteinen tiedonhankintahanke ja se on EU-rahoitteinen.

go_korpilahti_go_-esite.pdf

 

Lisätietoja:

Marja Elsinen
projektipäällikkö
0400 531 831
marja.elsinen@gmail.com

Seppo Turunen
Korpilahden Yrittäjät
Puheenjohtaja
0400 245 537
'); // -->