Etsi

Saarijärven kaupungintalo
25.04.2018 - 16:00
Kokous

Keski-Suomen Yrittäjien kevätkokous

Keski-Suomen yrittäjien kevätkokous keskiviikkona 25.4. klo 16.00

OHJELMA

16.00 Ruokailu

16.30 Muotoilun merkitys kilpailukyvylle - Jorma Lehtonen, Muotoilusäätiö

17.15 Kevätkokous


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

    - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

4. Kokouksen työjärjestys

5. Toimintakertomus vuodelta 2017

6. Tilinpäätös vuodelta 2017

7. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

8. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

9. Ajankohtaiskatsaus

10. Aluejärjestön edustajien valitseminen keskusliiton liittokokoukseen

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen


ILMOITTAUTUMINEN
Tarjoilujen vuoksi ilmoittaudu viimeistään ma 23.4.: www.lyyti.in/KeskiSuomen_Yrittajien_kevatkokous_7612 


TERVETULOA!

HALLITUS