Etsi

Emergency banner

Saarijärven Yrittäjät

 

SAARIJÄRVEN YRITTÄJÄT RY - YRITTÄJYYDEN EDISTÄJÄ

Yhdistyksemme toimii saarijärveläisten yrittäjien yhteistyökanavana, jonka kautta on mahdollisuus kohdata muita yrittäjiä sekä julkisen hallinnon toimijoita.  

Yhdistys haluaa toimillaan aktivoida sekä yritysten keskinäistä yhteistyötä että kontakteja paikallisiin toimijoihin. Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Saarijärven kaupungin elinvoimaryhmä, SSYP kiinteistöt sekä oppilaitokset POKE ja JAMK. Tehtävämme on myös edistää keskustelua yrittäjyyden merkityksestä kuntataloudelle, vaikuttaa kunnan elinkeinopolitiikkaan ja näin parantaa yritystoiminnan edellytyksiä Saarijärvellä.

Yhdessä toimimalla pyrimme voimavarojemme mukaan edistämään erityisesti seuraavia yrittäjille tärkeitä asioita:

-    luomaan yrittäjämyönteistä ilmapiiriä
-    edistämään yrittäjien välistä yhteistyötä
-    
pitämään yhteyttä ja vaikuttamaan kunnan päättäjiin ja virkamiehiin
-    
järjestämään virkistystilaisuuksia ja näin lisäämään sosiaalista kanssakäymistä
-   
 järjestämään koulutustilaisuuksia asiantuntijaverkoston ja yhteistyötahojen kanssa
-    luomaan
yleisötilaisuuksien myötä myönteistä ja kannustavaa kuvaa saarijärveläisestä yrittäjyydestä

TULE VERKOTTUMAAN KANSSAMME – TÄHÄN PORUKKAAN KANNATTAA KUULUA!

 

Saarijärven Yrittäjät ry