Etsi

Emergency banner

Neppari-hanke

Neppari-hanke on työpaja- hanke jonka tavoitteena on työntekemisen ja siihen liittyvän valmennuksen avulla vahvistamaan yksilön mahdollisuuksia työmarkkinoillasekä koulutusmahdollisuuksien kartoittamiseen. Toivakan omakotitalonäyttelyn 2013 toteutuksessa olemme mukana osallistumalla esim. keskustan viihtyvyyden kohentamisella. Työpajan toimeen kuuluu puutyöt, myös pienet huollot (potkurit, polkupyörät, ruohonleikkurit) ovat mahdollisia, jos tilat sen sallivat. Tilaustyöt, jolla hankitaan lisärahoitusta, ovat pajalle tervetulleita.

Yksilövalmennuksen avulla tuetaan yksilön toimintakyvyn vahvistamista ja arjenhallinnan parantamista. Tämän tukena toimii etsivä nuorisotyöntekijä sekä sosiaalitoimiston henkilö ja työpajaohjaaja. Tällä tavoin "avaamme ovia" nuorelle, jonka arjenhallinnassa on parantamista. Nuoren omia innovaatioita hyödynnetään yhdessä niitä suunnitellen ja jalostaen. Nuoren ääni kuuluu siis pajalla, koska sillä on vaikutus hänen henkiseen kuin sosiaaliseen vahvistumiseen. Kädentaidon ja sosiaalisen vahvistumisen edetessä yksilön omat taidot antavat hänelle varmuutta tehdä itsenäisiä päätöksiä koulutuksen tai työn suhteen

Nuorten työpaja
050-04092805