Sinä voi vaikuttaa valintaan! Kerro ehdotuksesi 26.4.2019 mennessä

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinnon kriteerit:

  • yrityksellä on omaperäinen toiminta-ajatus tai tuoteidea
  • yrityksen toimintaa, palvelua tai tuotteita kehitetään jatkuvasti
  • yritys on kasvu-uralla
  • yritys on toiminnallisesta ja taloudellisesti uusiutumiskykyinen myös kansainvälisessä kilpailussa
  • yritys on merkittävä omalla toiminta- ja markkina-alueellaan
  • yrityksen tuotanto ja henkilöstöhallinto vastaa ajan henkeä ja yhteiskunnan asettamia tavoitteita
  • yrityksen toiminta on vakiintunutta

» Ehdota palkittavaa yritystä

Valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot jaetaan Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Lahdessa 18.—19.10.2019.

Mikä on Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto?

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on vuosittain myönnettävä tunnustus esimerkillisestä yrittäjyydestä. 

Palkinnolla halutaan korostaa oma-aloitteisten ja taloudellisten riskien ottamiseen uskaltautuvien yrittäjien merkitystä koko talouselämälle, ja nostaa yksityisen yrittäjyyden arvostusta yhteiskunnassamme.

Palkintoa on jaettu vuodesta 1968 lähtien.

» Tutustu palkittuihin yrittäjiin

Kuka valitsee Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saajan?

Valinnasta ja palkittavien määrästä päättää Yrittäjäpalkintolautakunta. Palkintolautakunnassa on edustus Suomen Yrittäjistä, Fenniasta, Suomalaisen Työn Liitosta ja Yksityisyrittäjäin säätiöstä