Kuntajohdon yrittäjyysvalmennus

Haluatko, että kuntasi houkuttelee yrityksiä ja investointeja?

 • Elinvoimainen kunta tarvitsee yrityksiä.
 • Yritykset tarvitsevat ympäristön, joka ymmärtää yrittäjyyttä.

Kuntajohdon yrittäjyysvalmennus on kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille suunnattu, Suomen Yrittäjien järjestämä koulutus yrittäjyydestä.

Kesto: 1–2 työpäivää
Hinta: räätälöidään keston ja osallistujien määrän mukaan

Kuntatunnus

Yrittäjyyden merkityksen käsittävä kunta vetää puoleensa investointeja, osaavaa työvoimaa sekä yrityksiä.

Strategisella tasolla kaikki kunnat ovat yrittäjyysmyönteisiä. Jyvät erottuvat akanoista, kun siirrytään strategioista käytäntöön ja tekoihin. Vasta yrittäjyysmyönteiset teot tekevät kunnasta yrittäjyysmyönteisen.

Elinvoimaisen ja yrittäjämyönteisen kunnan tärkein voimavara on yrittäjämyönteinen asenne. Sen muodostavat yrittäjämyönteinen valmistelu sekä päätöksenteko. Yrittäjyyden lainalaisuuksien ymmärtäminen ja eri kokoisten yritysten arvostus lisää yrittäjyysmyönteisiä tekoja kunnassa.

Viranhaltijoiden ja luottamushenkiköiden kouluttaminen yrittäjyysajatteluun on kunnalle menestystekijä. Tätä mieltä ovat kunnat, jotka ovat menestyneet kuntien yrittäjyysmyönteisyyttä mittaavissa kyselyissä. Jotta kunta toimisi yrittäjyyttä ja elinvoimaa tukien, viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä tulee olla ymmärrystä siitä, miten yritykset toimivat ja millä perusteella ne tekevät liiketaloudellisia päätöksiä. Yrittäjyysvalmennus vastaa juuri tähän tarpeeseen.

Yrittäjyysvalmennuksen tavoitteet

Valmennuksen tavoitteena on, että viranhaltija ja luottamushenkilö:

 • Ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat yrittäjän päätöksentekoon, kuten investointeihin, työntekijän palkkaamiseen ja sijaintiin.
 • Ymmärtää, miten kunnan päätökset vaikuttavat yrityksiin ja yrittäjyyteen.

Mitä valmennus sisältää?

Valmennus on räätälöitävissä kunnan tarpeisiin sopivaksi. Perusrunko sisältä seuraavat osiot:

 • Yrittäjyyden lainalaisuudet
 • Mistä yrittäjän tulot tulevat? Mistä kunnan tulot tulevat?
 • Yritysten sijoittuminen ja siihen vaikuttavat asiat
 • Kunnan päätösten vaikutus yrityksiin ja yrittäjiin
 • Miten kunta voi omilla toimillaan avata markkinaa?

Mitä hyötyä yrittäjyysvalmennuksesta on?

 • Alueen yrittäjät saavat paremman käsityksen kunnan toiminnasta, eli valmennus toimii myös käänteisesti. Yrittäjät saavat samalla kuntavalmennusta.
 • Yrittäjien arvostus omaa kuntaa kohtaan lisääntyy, kun tietämys kunnan toiminnasta kasvaa.
 • Yritysvaikutusten arviointi kunnassa kehittyy paremmaksi.

Miksi juuri Suomen Yrittäjien yrittäjyysvalmennus?

 • Yrittäjätakuu: Yrittäjyysvalmennuksemme erottuu muista kaupallisista valmennuksista siten, että mukana on Suomen Yrittäjien asiantuntijoiden ja mahdollisten yrittäjätaustaisten kouluttajien lisäksi aina eri alojen yrittäjiä kertomassa yrittäjyydestä. Näin osallistuja saa laajemman kuvan yrittäjien päätöksentekoon vaikuttavasta ajattelusta.
 • Vertaisoppiminen: Valtakunnallisena organisaationa tuomme koulutukseen asiantuntemusta ja kokemuksia muualtakin kuin omalta alueelta.
 • Seuranta: Yrittäjäjärjestön tutkimukset ja kilpailut antavat tietoa kunnan lähtötilanteesta sekä myöhemmästä kehityksestä Yrittäjäjärjestöstä vastinpari kunnalle.
 • Paikallisuus: Kunnalle on helppoa, jos sillä on yksi selkeä taho, jonka kanssa käydä vuoropuhelua ja josta hakea yrittäjien näkemystä. Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys löytyy lähes jokaisesta Suomen kunnasta. Yrittäjyysvalmennus aktivoi ja valmistaa paikallisyhdistyksemme organisoitumaan ja toimimaan kunnan vastinparina elinvoiman kehittämisessä. Yrittäjäjärjestön näkemys on aina laajempi kuin yksittäisten yritysten tai toimijoiden näkemys.
 • Kunta saa käyttöönsä ”Ymmärrän yrittäjyyttä” -bannerin. Käyttämällä banneria kunta voi viestittää kiinnostuksensa yrittäjyyttä kohtaan.

Kuka valmentaa?

 • Valmennuksen sisällön rakentavat ja kouluttajina toimivat Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntijat. Valmennuksessa käytetään myös alueelta tulevia yritysesimerkkejä ja ulkopuolisia kouluttajia.
 • Valmennuksen tuottaa Suomen Yrittäjien Sypoint Oy.

Miten kunnan pitää varautua yrittäjyysvalmennukseen?

 • Sovi ajankohta Suomen Yrittäjien kanssa.
 • Kutsu koolle kuntasi väki, ja järjestä tilat valmennukselle. Vaihtoehtoisesti valmennus voidaan pitää Suomen Yrittäjien toimitiloissa Helsingissä.
 • Osallistujat voivat tulla myös useammasta kunnasta, jos haluatte tehdä koulutuksen yhteistyössä.

Yrittäjyysvalmennuksen varaukset ja lisätiedot

Henrik Wickström

Elinkeinopolitiikan asiantuntija
Suomen Yrittäjät