Kuntajohdon yrittäjyysvalmennus

Haluatko, että kuntasi houkuttelee yrityksiä ja investointeja?

 • Elinvoimainen kunta tarvitsee yrityksiä.
 • Yritykset tarvitsevat ympäristön, joka ymmärtää yrittäjyyttä.

Kuntajohdon Yrittäjyysvalmennus on kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille suunnattu, Suomen Yrittäjien järjestämä koulutus yrittäjyydestä.

Kesto: 1–2 työpäivää
Hinta: räätälöidään keston ja osallistujien määrän mukaan

Kuntatunnus

Yrittäjyyden merkityksen käsittävä kunta vetää puoleensa investointeja, osaavaa työvoimaa sekä yrityksiä.

Strategisella tasolla kaikki kunnat ovat yrittäjyysmyönteisiä. Jyvät erottuvat akanoista, kun siirrytään strategioista käytäntöön ja tekoihin. Vasta yrittäjyysmyönteiset teot tekevät kunnasta yrittäjyysmyönteisen.

Elinvoimaisen ja yrittäjämyönteisen kunnan tärkein voimavara on yrittäjämyönteinen asenne. Sen muodostavat yrittäjämyönteinen valmistelu sekä päätöksenteko. Yrittäjyyden lainalaisuuksien ymmärtäminen ja eri kokoisten yritysten arvostus lisää yrittäjyysmyönteisiä tekoja kunnassa.

Viranhaltijoiden ja luottamushenkiköiden kouluttaminen yrittäjyysajatteluun on kunnalle menestystekijä. Tätä mieltä ovat kunnat, jotka ovat menestyneet kuntien yrittäjyysmyönteisyyttä mittaavissa kyselyissä. Jotta kunta toimisi yrittäjyyttä ja elinvoimaa tukien, viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä tulee olla ymmärrystä siitä, miten yritykset toimivat ja millä perusteella ne tekevät liiketaloudellisia päätöksiä. Yrittäjyysvalmennus vastaa juuri tähän tarpeeseen.

Yrittäjyysvalmennuksen tavoitteet

Valmennuksen tavoitteena on, että viranhaltija ja luottamushenkilö:

 • Ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat yrittäjän päätöksentekoon, kuten investointeihin, työntekijän palkkaamiseen ja sijaintiin.
 • Ymmärtää, miten kunnan päätökset vaikuttavat yrityksiin ja yrittäjyyteen.

Miksi juuri Yrittäjien yrittäjyysvalmennus?

 • Yrittäjätakuu. Yrittäjyysvalmennuksemme erottuu muista kaupallisista valmennuksista siten, että mukana on Suomen Yrittäjien asiantuntijoiden ja mahdollisten yrittäjätaustaisten kouluttajien lisäksi aina eri alojen yrittäjiä kertomassa yrittäjyydestä. Näin osallistuja saa laajemman kuvan yrittäjien päätöksentekoon vaikuttavasta ajattelusta.
 • Vertaisoppiminen: Valtakunnallisena organisaationa tuomme koulutukseen asiantuntemusta ja kokemuksia muualtakin kuin omalta alueelta.
 • Seuranta: Yrittäjäjärjestön tutkimukset ja kilpailut antavat tietoa kunnan lähtötilanteesta sekä myöhemmästä kehityksestä Yrittäjäjärjestöstä vastinpari kunnalle. Kunnalle on helppoa, jos sillä on yksi selkeä taho, jonka kanssa käydä vuoropuhelua ja josta hakea yrittäjien näkemystä. Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys löytyy lähes jokaisesta Suomen kunnasta. Yrittäjyysvalmennus aktivoi ja valmistaa paikallisyhdistyksemme organisoitumaan ja toimimaan kunnan vastinparina elinvoiman kehittämisessä. Yrittäjäjärjestön näkemys on aina laajempi kuin yksittäisten yritysten tai toimijoiden näkemys.

Kuka valmentaa?

 • Valmennuksen tuottaa Suomen Yrittäjien Sypoint Oy, ja tarkemmin Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntijat. Valmennuksessa käytetään myös ulkopuolisia kouluttajia.
 • Yrittäjyysvalmennettu kunta pääsee etuhintaan Kunnallisjohdon seminaariin
 • Valmennuspäivän hinta räätälöidään sen keston ja osallistujien lukumäärän mukaan. Hinta sisältää pääsyn Kunnallisjohdon seminaariin alennettuun hintaan. Etuhinta on tarjolla enimmillään 15 osallistujalle/kunta.

Miten kunnan pitää varautua yrittäjyysvalmennukseen?

 • Sovi ajankohta Suomen Yrittäjien kanssa
 • Kutsu koolle kuntasi väki, ja järjestä tilat valmennukselle. Vaihtoehtoisesti valmennus voidaan pitää Suomen Yrittäjien toimitiloissa Helsingissä

Mitä valmennus sisältää?

Valmennus on räätälöitävissä kunnan tarpeisiin sopivaksi. Perusrunko sisältä seuraavat osiot:

 • Pk-yrittäjyyden merkitys elinvoimalle
 • Mistä yrittäjän tulot tulevat? Mistä kunnan tulot tulevat?
 • Miten kunnan päätökset vaikuttavat yrittäjyyteen?
 • Kunnan asiakaslähtöisyyden merkitys
 • Miten kunta voi omassa toiminnassaan edistää yrittäjyyttä?

Mitä muuta hyötyä yrittäjyysvalmennuksesta on?

 • Alueen yrittäjät saavat paremman käsityksen kunnan toiminnasta, eli valmennus toimii myös käänteisesti. Yrittäjät saavat samalla kuntavalmennusta.
 • Kunta saa käyttöönsä ”Ymmärrän yrittäjyyttä” -bannerin. Käyttämällä banneria kunta voi viestittää kiinnostuksensa yrittäjyyttä kohtaan
 • Kuntaa huomioidaan Yrittäjäjärjestön tapahtumissa.
 • Yrittäjien arvostus omaa kuntaa kohtaan lisääntyy, kun tietämys kunnan toiminnasta kasvaa.
 • Yritysvaikutusten arviointi kunnassa kehittyy paremmaksi.

Yrittäjyysvalmennuksen varaukset ja lisätiedot